Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det är många maskiner som samsas om samma utrymme.

Det är många maskiner som samsas om samma utrymme. Foto: Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Innanför planket på Korsvägen

Det pågår flera aktiviteter inne på Korsvägens arbetsområde, till exempel sekantpålning och ridåinjektering, som även fortsätter under första kvartalet 2020.

Foto: Carina Gran

Sekantpålning är en stödkonstruktion för schakt. Det är platsgjutna betongpålar och används bland annat vid stora schakter, där kraven är extra höga på styrka, hållfasthet och täthet hos schaktväggen. Sekantpålning ger även mindre buller än traditionell stålspont.

Foto: Carina Gran

En jordborr roteras ner i marken så att jorden kommer upp. Jordborren sätts ner i rör och när vi kommit ner till berg, och till och med några meter i berget, därefter fylls betong i röret. När betongen härdat bildas en så kallad sekantpåle.

Foto: Carina Gran

Här gjuter vi en sekantpåle. Det är cirka 20 kubikmeter betong som går åt till varje påle.

Foto: Carina Gran

Inför gjutning kontrolleras temperaturen på betongen.  

Foto: Trafikverket

Vi har gjutit klart 77 sekantpålar av 105. Sekantpålarna sätts på det blivande schaktets norra och södra sida. Norra sträckningen blir troligen klar före jul, den södra under första kvartalet. Under hösten har vi gjort sex–sju pålar per vecka.  

Foto: Carina Gran

Nu är det klarsprängt i schaktet för denna gång. Vi har sprängt bort en del av berget som sluttat ned mot schaktet, så vi får en rak yta, en så kallad förskärning. Om cirka ett år fortsätter vi att spränga bort berget som nu ligger under markytan och ut i schaktet. Slutet av stationen kommer att ligga här och spårtunneln fortsätter in i Liseberget.  

Foto: Trafikverket

Vi borrar vi ner i berget för ridåinjektering, då vi tätar berget både vid Lisebergets kant där vi sprängt, men även längs sekantpålningens botten mot berget. I hålet injekterar vi sedan en blandning av vatten och cement för att täta bergets naturliga spricksystem. 

Vill du se bilder från hela projekt Västlänken  - följ oss gärna på instagram @vastlanken