Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vårt arbetsområde är det ljusgröna området, det mörkgröna är tunneln. Karta: ESRI

Vårt arbetsområde är det ljusgröna området, det mörkgröna är tunneln. Karta: ESRI

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Jetinjektering startar i Jakobsdal / Skår efter årskiftet

Efter årsskiftet kommer vi att förstärka slänterna till vägen som kommer att gå ned till tunnelns tänkta mynning. I samband med detta tar vi ned två träd. Förskärningen, då vi skapar en rät sida för tunnelmynningen, startar preliminärt i vår.

Vårt arbetsområde ligger på större delen av parkeringsplatsen Sankt Sigfridsgatan 85-89.

Jetinjektering

I januari kommer vi att förstärka slänterna till den blivande vägen ner till tunnelmynningen genom att skapa två vertikala väggar med pelare. Pelarna är cirka 80 cm i diameter.  Förstärkningen görs med metoden jetinjektering som innebär att vi först suger upp jord/lera och sedan sprutar ner betong, så att det bildas en betongpelare. Pelarna ”häktar i varandra” och placeras även om lott, så att väggen blir vattentät. Pelarna går ända ner till berg, längden varierar, då de sätts utmed en kommande sluttande väg ner mot tunneln. Arbetet beräknas ta två-tre månader.  

Foto: Thomas Öhrling

Nedtagning två träd

I samband med jetinjekteringen och arbetet med den blivande vägen ner till tunnelmynningen behöver vi ta ner två träd. De ingår i de träd som vi tidigare planerat att ta ner. Vi har försökt att spara dessa men det visar sig nu att det inte går. 

Vi har tillsammans med Göteborgs stad både inventerat och planerat för de träd som påverkas av bygget av Västlänken. I första hand försöker vi bevara träden på plats, i andra hand bevara genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd i staden.

Bygge av väg  

Efter att jetinjekteringen är klar kommer göra ledningsarbeten, täcka av berget och bygga vägen ner till den tänkta tunnelmynningen. Vid vägbygget gräver vi oss ned innanför de väggar som skapats av jetinjekteringen.

Förskärning av tunnelmynningen

Vi startar tidigast med våra bergarbeten i april. Vi börjar med att göra berget tätt genom injektering. Det innebär att vi borrar i berget, under cirka två veckors tid, för att sedan täta berget genom att trycka in en blandning av cement och vatten.  

När berget är tätat startar arbetet med förskärningen, det är då vi skapar en vertikal jämn yta för tunnelmynningen. Det innebär också borrning, för både laddning och förstärkning av berget, och sedan spränger vi, lastar ut och förstärker berget med bergbult. Förskärningen beräknas ta cirka två månader.  

Tunneldrivning

Tunneldrivningen för arbetstunneln påbörjas preliminärt i sommar. Den behöver vi för att få ut berget från själva huvudtunneln som går från E6 vid Örgrytemotet, genom Jakobsdal, under E6 mot Almedal. Arbets- och spårtunneln beräknas totalt ta cirka 1½ år att spränga ut. Arbetstunneln används sedan som service- och räddningstunnel.

En av Västlänkens stationer för pendel- och regiontåg kommer att ligga vid Korsvägen.