Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder från flytten av kärreken. Foto: Veab

Bilder från flytten av kärreken. Foto: Veab

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Korsvägens kärrek flyttad till Carlandersparken

Kärreken förbereddes cirka två veckor innan flytten. Den flyttades i adventshelgen från Korsvägen till sin nya plats i Carlandersparken.

Kärreken stod på torgytan utanför Pressbyrån och behövde flyttas inför våra arbeten med nästa schaktetapp för Västlänkens station. Den förbereddes bland annat genom att binda upp grenar och ta fram rotklumpen som paketerades in. När det var dags för flytt var en växtbädd förberedd i en mottagargrop. Trädet lyftes över på en lastbil för att åka den korta sträckan upp till Carlandersparken.

- Det viktigaste vid en trädflytt är eftervården. De träd som flyttas får extra tillsyn i ungefär fem år, och vi gör regelbundna fuktighetsmätningar av rötterna, säger Leif Alfredsson, biträdande projektledare på Trafikverket.

Detta är Göteborgs stads första kärrek – läs mer om historian på stadsutvecklingswebben

Vi har tillsammans med Göteborgs stad både inventerat och planerat för de träd som påverkas av bygget av Västlänken. I första hand försöker vi bevara träden på plats, i andra hand bevara genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd i staden.

Läs mer om trädflytt och etableringsskötsel

Att flytta ett träd upp till 120 cm i stamomfång– hur går det till steg för steg?

Vi gör förberedelser i stadsmiljön genom att t.ex. flytta kantsten och parkeringsautomater som kan vara i vägen. Beroende på trädets storlek kan det också bli aktuellt med viss beskärning och uppbindning av trädkronan. Beroende på vart de ska och hur stora träden är, behöver man plocka ned ledningar och se över transportvägar.

Vi säkerställer en transportväg. Vissa träd flyttar vi på dagtid, andra på helger eller kvällar och nätter för att inte påverka trafiken och parkeringsplatser i för stor utsträckning.

Arborister beskär och binder upp grenar; ett normalt förfarande som syftar till att skydda träden vid transport.

Vi förbereder en växtbädd på den nya växtplatsen. En grop grävs med samma maskin som används för att flytta trädet.  

Om marken är för tät på den nya växtplatsen behöver vi dränera jorden och dränledningar leder bort vattnet till dagvattenledning.

Trädet lyfts upp och flyttas med hjälp en mobil trädflyttningsmaskin. Eventuellt skadade rötter beskärs.

Trädet transporteras till sin nya växtplats och sätts ned i den förberedda gropen. När trädet är på plats beskärs rötterna i samband med att växtbädden görs iordning.

Ny jord och mulch (kompost och träflis) läggs kring jordklumpen. 

På den nya platsen gör vi en uppbyggnadsbeskärning.
Träden stagas upp.

Kontinuerlig bevattning och efterkontroll.

Etableringsskötsel för träd upp till 120 cm -  vad innebär det och hur länge efter flytt pågår den?

Skötsel och etableringsskötsel av ett flyttat träd är avgörande för trädets återhämtning.

Etableringsskötsel består av följande insatser:

Rotklumpen grävs fram efter det att den är placerad på den nya växtplatsen och eventuellt skadade rötter beskärs.

Ny växtbädd utanför rotklumpen, vid behov läggs ny jord.

Ett lager med mulch (kompost och träflis) läggs på de översta tio cm för att stimulera rottillväxten.

Vid behov dräneras marken kring rotklumpen på den nya växtplatsen.

Trädet stagas upp

Garantiskötsel pågår under fem år:

Växtbädden hålls fuktig genom bevattning

Ogräsbekämpning för att förhindra att ogräs växer för nära stammen

Trafikverket och vår entreprenör ansvarar för garantiskötseln under fem år. Det är samma entreprenör som ansvarar för förberedande arbeten, flytt och etableringsskötsel.