Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vårt arbete med sommarens trafiklösning pågår och på norra Korsvägen har vi minskat från två till en fil.

Vårt arbete med sommarens trafiklösning pågår och på norra Korsvägen har vi minskat från två till en fil.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Korsvägen förbereds för sommarens trafikomläggning

På Korsvägen pågår arbeten inför Västlänkens nästa etapp av stationsschakten och sommarens trafikomläggning. Vi bygger om bland annat körfält, gång- och cykelvägar. Det kommer att vara kortare omledningar och biltrafiken får samsas i ett körfält.

Trafikverket och deletapp Korsvägen bygger en av Västlänkens tre stationer på Korsvägen. När vi är klara 2026 kan du åka pendel- och regiontåg till och från Korsvägen som blir en än viktigare knutpunkt i Göteborg och för regionens kollektivtrafiknät.

- Vi håller på att bygga om på Korsvägen och det påverkar främst framkomligheten för bilar. Det börjar bli dags att fundera över om du behöver åka bil via Korsvägen, eller om du kan ta en annan väg, säger Mattias Hede, Trafikverkets trafikplanerare för Västlänkens deletapp Korsvägen

Redan i vår försvinner även Korsvägens funktion som rondell och biltrafiken får samsas i ett körfält. Färdvägen för biltrafik från Örgrytevägen till Södra vägen försvinner (västerut). Samma med vägen från Södra Vägen till Skånegatan (norrut); denna möjlighet kommer tillbaka när vi är klara med sommarens arbeten. Följ skyltning på plats.  

Påverkan trafik Örgrytevägen och Skånegatan

På norra sidan om vårt arbetsområde arbetar vi bland annat med att flytta kontaktledningsstolpar och bygga nya anslutningar till den trafiklösning som kommer att gälla efter sommaren. Arbetet påverkar trafiken på Örgrytevägen och Skånegatan genom att vi stänger ett körfält i taget och periodvis leder om biltrafiken. Vi leder även om gång- och cykeltrafik och kan vid behov behöva stoppa södergående spårvagnar korta stunder. 

Påverkan trafik Eklandagatan och Södra vägen

På södra sidan om vårt arbetsområde arbetar vi bland annat med att flytta kontaktledningsstolpar, bygga nytt övergångsställe och busskörfält. Arbetsområdet utökas fram till vårt bullerskyddsplank; gående kan passera längst planket. Den nya tillfälliga gång- och cykelbanan kommer att öppna runt månadsskiftet januari/februari. Vi kommer att bygga om korsningen Eklandagatan och Södra vägen, vilket innebär att vi kommer att stänga av en fil på Eklandagatan och en fil på Södra vägen. Efter sommaren kommer du att kunna svänga vänster från Södra vägen upp mot Eklandagatan. Vi kommer även att bygga en ny cykelbana norr om den tillfälliga som kommer att hänga ihop med sommarens trafikomläggning.

Påverkan gångytan Korsvägen

Ledningsarbeten runt om resecentrum kommer att påverka både gångyta samt ingångar till byggnaden. Du kommer att komma fram och in till resecentrum, följ skyltning på plats. 

Läs mer om trafiklösningen efter sommarens omläggning på sidan Trafik under byggtid.