Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbilder vid mynningarna öster om Södra vägen, väster om södra vägen och Jakobsdal/Skår. Illustration: White Arkitekter.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur ska det se ut vid arbetstunnlarnas mynningar?

När vi är klara med tunnelarbetena kommer vi att återställa marken runt om mynningarna och det blir återigen en grön yta. Mynningarna utformas för att smälta in i miljön.

Arbetstunnlarna behövs för att få ut berget från spårtunnel och stationen och för att ta in material denna väg till bana, el, spår och tele. Två av mynningarna ligger vid Södra vägen och en i Jakobsdal/Skår. 2026 när tågen börjat gå används arbetstunnlarna som service- och räddningstunnlar.

Arbetet med mynningarna och marken runt om utgår från visionsbilderna men exakt hur de kommer att se ut vet vi först närmare återställandet av marken som börjar 2024. Marken runt mynningarna är Göteborg Stads och återställningen kommer Staden att planera utifrån kompensationen för träd som vi tagit ner i samband med vårt bygge.

- Våra mynningar kommer vi utforma så de syns så lite som möjligt. Arkitekternas tankar är att betongen får ett grafiskt mönster, likt ett lövverk, för att smälta in i omgivningen både sommar och vintertid, berättar Magnus Eriksson, Västlänkens deletappledare Korsvägen.

Bilderna längst upp visar visionsbilder vid mynningarna öster om Södra vägen, väster om södra vägen och Jakobsdal/Skår. Illustration: White Arkitekter.