Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

De rödmarkerade sträckorna stängs av i mitten av mars. Bilister söderifrån måste därefter svänga höger mot Örgrytevägen och bilister österifrån måste svänga höger mot Skånegatan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken leds om i Korsvägen

Ombyggnaderna av körfält, gång- och cykelvägar i Korsvägen gör att biltrafiken i västlig och norrgående riktning leds om. Bilarna kommer fram, men får ta en omväg. Kollektivtrafiken påverkas inte av omledningen.

Arbeten pågår inför Västlänkens nästa schaktetapp och sommarens trafikomläggning.

- Vi håller på att bygga om för en ny trafiklösning på Korsvägen och det påverkar främst framkomligheten för bilar. Ställ bilen och cykla, gå eller åk kollektivt i stället så underlättar du även för de som måste köra via Korsvägen, säger Mattias Hede, Trafikverkets trafikplanerare för Västlänkens deletapp Korsvägen.

Två färdvägar stängs av genom Korsvägen i mars:

  • Från den 16 mars går det inte längre att köra rakt fram genom Korsvägen från Örgrytevägen, trafiken leds om via Skånegatan. Vid trafiksignalen utanför Scandinavium kan man vända åter mot Korsvägen.
  • Från den 23 mars kan du inte längre köra norrut eller västerut från Södra vägen söderifrån, utan du får köra Örgrytevägen österut och vända runt vid trafiksignalen utanför Focus-huset. Följ skyltning på plats.

Färdvägen norrut mot Skånegatan från Södra vägen kommer öppnas igen när vi är klara med sommarens arbeten.

- Men Korsvägens funktion som rondell försvinner nu, och kommer aldrig tillbaka fullt ut, avslutar Mattias.

Kollektivtrafiken påverkas inte av den här trafikomläggningen.

Bild från Korsvägen mot Skånegatan
Vägen söderifrån genom Korsvägen mot Skånegatan stängs 23 mars. Den öppnar igen efter sommaren.Foto: Olof Lönnehed
Från Örgrytevägen
Vägen från Örgrytevägen genom Korsvägen västerut stängs den 16 mars. Färdvägen kommer inte tillbaka.Foto: Olof Lönnehed

Trafikverket och deletapp Korsvägen bygger en av Västlänkens tre stationer på Korsvägen. När vi är klara 2026 kan du åka pendel- och regiontåg till och från Korsvägen som därmed blir en ännu viktigare knutpunkt i Göteborg och för regionens kollektivtrafiknät.