Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Risk för buller när vi bygger om Korsvägen i sommar

I sommar byggs Korsvägen om för att trafiken ska kunna flyta medan vi bygger Västlänkens station Korsvägen. Ombyggnaden i sommar innebär dessvärre en hel del stök och störningar för de som bor eller verkar i området.

Korsvägen är till stor del en byggarbetsplats just nu. Under de närmaste fyra åren ska vi bygga Västlänkens underjordiska station och just nu pågår många förberedelse inför det. I sommar flyttas all trafik i nord-sydlig riktning upp på en bro över ett schakt där vi gräver oss 25 meter ner i leran. Fram till den 19 juli sker arbeten för trafikomläggningen, som ska vara helt genomförd den 27 juli.

Väg- och spåromläggningar är arbeten som ger upphov till buller som kan påverka de som bor eller verkar i området. Vi kommer både ta bort gamla anläggningar och uppföra nya. Våra beräkningar visar att vi riskerar att överstiga riktvärdena för bullrande arbetsmoment under perioden 13 juni till 19 juli och dispens för arbetet har sökts hos länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och följer upp att vi anpassar oss till de krav som ställs. Allmänheten kan vända sig till länsstyrelsen med synpunkter.

Tidplan för arbetet

Vi planerar att arbeta dagtid, 7-19, och de värsta störningarna kommer att bli under perioden 13 juni till 20 juli. Det kan eventuellt förekomma att vi arbetar vardagkvällar fram till 22, om behovet uppstår. Under tre dygn, 13 till 15 juli så kommer arbetena dessvärre behöva ske dygnet runt i ett område på södra Korsvägen.

Riktvärde buller

För arbetena förhåller vi oss till riktvärden för buller som fastställts i projektets tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Helgfria vardagar mellan kl. 07–19 får vi normalt bullra 45 decibel inomhus, andra tider är riktvärdena betydligt lägre. När vi bedömer att vi kommer att överskrida dessa värden går vi ut med information om detta.  

Sett till bullernivåer överröstar trafikbullret ofta bullret från våra arbetsplatser. Men eftersom spåranläggning är en helt annan typ av ljud mot det normala bullret i området, förstår vi att detta upplevs som störande på ett helt annat sätt. Vid bedömning om vi överskrider riktvärdena tas ingen hänsyn till trafikbullret utan beräkningen utförs som området normalt var bullerfritt, vilket är till fördel för närboende.

Läs om hur Västlänken arbetar med att minska bullerstörningarna

Tillfällig vistelse

När våra arbeten överskrider något riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse för närboende.