Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så ser Korsvägen ut efter sommaren

Korsvägen är en viktig knutpunkt som i sommar förändras helt. Även om vi tar stora områden i anspråk för att bygga Västlänkens station Korsvägen så kommer trafiken fram under hela byggtiden.

Många har säkert noterat våra förberedelser för sommarens stora omläggning av färdvägarna i Korsvägen. Med start den 13 juni sker stora förändringar i Korsvägen som påverkar alla trafikanter, mer information om detta kommer när datumet närmar sig.

Den 20 juli är hela omläggningen klar på Korsvägen, därefter ligger färdvägarna kvar i stort sett i samma lägen fram till 2024, då vi är klara med stationsbygget.

Du som besöker Korsvägen kommer märka är att vi har spärrat av en stor del av platsen för vårt nya arbetsområde. All trafik som ska gå i nord-sydlig riktning passerar över schaktet via en passage som inramas av bullerskyddande plank, som på ena sidan kommer att prydas av en målning.

Nya färdvägar för biltrafiken

För biltrafiken blir det märkbara förändringar. Antalet körfält minskar och Korsvägen kommer inte längre att fungera som en cirkulationsplats. En förbättring är att bilar kan svänga vänster direkt från Södra vägen upp mot Eklandagatan.


Kollektivtrafiken kommer att kunna passera Korsvägen som tidigare. Men hållplatslägena kommer att flyttas och vissa busslinjer läggs om.  Knutpunkten för kollektivtrafiken blir mer kompakt och ligger längre norrut, närmare Skånegatan. Det uppförs också ett tillfälligt resecentrum med vänthall, kafé, kiosk och en Västtrafikbutik mitt på Korsvägen.

Mer information om kollektivtrafiken finner du hos Västtrafik på deras sida om Korsvägen.

Säkra gång- och cykelstråk under byggtiden

Gång- och cykelbanorna får nya sträckningar, som gör det smidigt och tryggt att gå och cykla på Korsvägen även under byggtiden.

 

Allt kommer inte vara helt i ordning den 20 juli då trafikomläggningen är klar. Bilderna och filmerna visar hur Korsvägen kommer att se ut från hösten 2020, till dess att vi är klara med bygget av station Korsvägen 2024.

Kartor över hur trafiken kommer gå fram till 2024 finns på vår sida för Trafik under byggtiden.

Därefter tar Göteborgs stad över och skapar nya Korsvägen. Så här skriver Göteborgs stad om Korsvägen i framtiden: ”Det ska bli en säkrare och grönare plats än i dag, där biltrafiken tar mindre plats, i stället ges det utrymme åt fotgängare och cyklister.”

Västtrafik har all information om hur kollektivtrafiken kommer gå på Korsvägen framöver. Läs på vasttrafik.se/korsvagen eller använd appen Västtrafk To Go för att söka din resa.