Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetstunnel Korsvägen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi ökar takten - lastbilstransporter även nattetid

Från och med nu så ökar takten i bergtunnelarbetet i Korsvägen. Därför planerar vi nu att även köra ut sprängsten ur arbetstunnlarna nattetid, måndag-torsdag. Körningarna kommer inte att överstiga de gränser för buller som finns.

Sprängarbetena i de två arbetstunnlarna på Korsvägen rullar på. För att kunna utnyttja arbetsskiften mellan klockan 07 och 22 mer effektivt så inför vi nu ett nattskift som vid sprängningar på kvällen kör ut sprängstensmassorna ur arbetstunnlarna nattetid.

Utlastning av en sprängsalva tar ungefär 4-5 timmar vilket innebär att cirka 20-30 lastbilar kommer köra in och ut ur arbetstunnlarna nattetid.

Utlastningen startar cirka 1-2 timmar efter att sprängsalvan gått, eftersom spränggaser först måste vädras ut.

Transporterna kommer inte att ske varje natt, under vissa dagar sker ingen sprängning i den aktuella tunneln, då till exempel tätning av tunneln görs och då finns heller inget behov av transporter.

Bullerdämpande åtgärder

Entreprenören har gjort mätningar som visar att lastbilstransporterna klarar gränsvärdena för buller nattetid. Bullerdämpande åtgärder har också gjorts för att säkerställa detta. Det sker också fortlöpande bullermätningar under byggtiden.

Transporterna nattetid kommer troligtvis pågå under de närmaste 3-5 åren.

Mer information om buller och gränsvärden finns att läsa här.