Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

13 juni startar trafikomläggningen på Korsvägen

I sommar flyttas trafiken till nya lägen på Korsvägen. En stor omläggning drar igång natten till den 13 juni. Den 20 juli är vi klara. Målet är att trafiken ska kunna flyta på samtidigt som vi bygger Västlänkens underjordiska station under fyra år.

Korsvägen kommer sommaren 2020  att präglas av den stora trafikomläggning som vi genomför. För att undvika en total avstängning av den viktiga knutpunkten så kommer omläggningen ske i etapper. Spårvagnslinjer stängs av om vartannat, bussar, bilar, cyklister och fotgängare dirigeras om till nya vägar vid ett par nyckeldatum under juni och juli.

Under sommarens trafikomläggning finns det många vägarbetare på Korsvägen. Visa hänsyn, anpassa hastigheten och följ skyltningen!

Omläggningen av trafiken påverkar även kollektivtrafiken. Busslinjer får nya sträckningar och spårvägen stängs av i perioder. Västtrafik har information om hur kollektivtrafiken kommer gå under trafikomläggningen. Läs på vasttrafik.se/korsvagen eller använd appen Västtrafk To Go för att söka din resa.

Den första stora trafikomläggningen sker natten till den 13 juni.

Viktigaste förändringarna:

 • Norra delen av Korsvägen spärras av.
 • Spårvagnslinjerna på Skånegatan och Örgrytevägen stängs.
 • Buss och spårvagnar går väster om Pressbyråhuset.
 • Norrgående biltrafik leds över den nya bron.
 • Gående kan gå över bron.
 • Cykelbanorna ligger kvar som idag.

Den andra etappen av trafikomläggningen sker 13 juli till 19 juli.

Viktigaste förändringarna:

 • Stora delar av centrala Korsvägen spärras av, delar av norra Korsvägen öppnar.
 • Spårvagnslinjen längs västra sidan av Korsvägen stängs. Sker sön 12 juli kl 14.
 • Spårvagnslinjen på Örgrytevägen öppnar.
 • Norrgående busstrafik leds över den nya bron.
 • Gång- och cykelbanan öppnar över nya bron.

Den 20 juli är trafikomläggningen klar.

Viktigaste förändringarna:

 • Korsvägen spärras av tvärs över från Liseberget till Landeriet.
 • All trafik i nord-sydlig riktning går över bron.
 • Spårvagnslinjen på Skånegatan över bron mot Mölndal öppnar.
 • Gång- och cykelbanan längs Korsvägens västra sida stängs.
 • Bilvägen längs Korsvägens västra sida stängs.

Allt kommer inte vara helt i ordning den 20 juli då trafikomläggningen är klar. Vill du se hur Korsvägen ser ut under de närmaste fyra åren så finns det bilder och filmer här

Detaljerna för trafikomläggningen kan du läsa om här.

Varför gör vi den här stora trafikomläggningen?

Under de närmaste fyra åren så ska vi bygga Västlänkens underjordiska station i Korsvägen. Den byggs i berg och i lera. På själva Korsvägen är det lera och då gräver vi oss ner cirka 25 meter i ett öppet schakt. För att kunna göra detta utan att behöva spärra av Korsvägen för all trafik så har vi byggt en bro över schaktet. Läs mer om det här.

Spårvagnsspåren ligger på plats på bron. Just nu pågår ett intensivt arbete med att bygga anslutningarna.Foto: Olof Lönnehed