Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Risk för buller när vi river delar av Örgrytemotet

Från den 10 augusti går det inte längre att köra på eller av E6 söderut i Örgrytemotet. Motorvägsramperna rivs för att bygget av Västlänken går in i nästa skede öster om Mölndalsån. Rivningen kommer stundtals generera mycket buller.

Av- och påfarten i södergående riktning på E6 i Örgrytemotet stängs den 10 augusti. Kort därefter påbörjas rivningen av vägramperna mellan E6 och Örgrytevägen. Trafiken hänvisas till andra vägar i Focusmotet och Gårdamotet.

Av- och påfartsrampen i Örgrytemotet för E6 i sydlig riktning stängs den 10 augusti. 

När av- och påfartsramperna har stängts av startar rivningen direkt. Vi kommer använda oss av grävmaskiner med ett verktyg som klipper upp ramperna i mindre delar. Brostöden är dock så kraftiga att vi behöver använda en hydraulhammare som knackar bort brostöden bit för bit.

Hydraulhammarens knackande skapar så höga ljud att vi kommer överskrida våra riktvärden för buller i Västlänken. Därför har vi sökt och fått dispens från länsstyrelsen för detta. Vi bedömer att vi överskrider riktvärdena under perioden 17 augusti till den 11 september. Arbetet pågår måndag-fredag mellan 7 och 19. Det bullrande arbetet sker inte hela tiden.

De närboende som enligt våra beräkningar utsätts för buller över riktvärdena får ett erbjudande om tillfällig vistelse.

Betongtunnel mellan Liseberg och Jakobsdal

Av- och påfartsramperna är i vägen för bygget av Västlänkstunneln öster om Mölndalsån, mellan Liseberg och Jakobsdal. Västlänken kommer här att gå i en nedgrävd betongtunnel innan en utsprängd bergtunnel tar vid under Jakobsdal i höjd med E6 i Örgrytemotet.

Trafiken på Sofierogatan påverkas när vi river ramperna. Den 12-26 augusti är Sofierogatan stängd för biltrafik via Örgrytevägen. Gång- och cykelbanan leds om, men kommer vara öppen under hela tiden.

När Västlänkstunneln har byggts färdig öster om Mölndalsån så kommer motorvägsramperna att återställas och öppnas för trafik igen, det beräknas ske senast under 2023.

För information om alternativa färdvägar när ramperna stängts, se Trafik Göteborgs webb. www.trafikgoteborg.se