Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Intensiv höst väntar i Almedal

Efter sommarens lyckade spåromläggning är det dags för nästa etapp i bygget av Västlänken i Almedal. Vi har inlett spontning för att kunna gräva ner spårtunneln i jorden. Det är ett bullrande arbete som kan störa de som vistas i närheten.

Arbetena med Västlänken i Almedal har gått in i ett intensivt skede. Vi slår ner spont på en sträcka som är cirka 600 meter lång för att sedan kunna öppna ett stort schakt där Västlänkens tunnel kommer att ansluta till Västkustbanan.

Spontningen kommer att fortsätta under hela hösten och en bit in på nästa år. Det är ett arbetsmoment som låter mycket och vi riskerar att överskrida riktvärdena för buller för vissa närboende.

Utöver spontningen så utförs en del ledningsarbeten och förberedande markbearbetning i Almedal.

Arbeten nattetid under sex helger

Vi planerar att arbeta måndag–fredag, klockan 7–22. Men en del arbeten sker så nära järnvägen att det måste utföras nattetid då det inte går några tåg, annars kan vi inte arbeta med fullgod säkerhet. Därför planerar vi att arbeta nätter samtliga helger i veckorna 35-40, alltså med start den 28 augusti, fram till den 5 oktober. Vi har sökt och fått dispens för arbetet av länsstyrelsen i Västra Götaland. Villkor för dispensen är att vi i efterhand redovisar för länsstyrelsen vilka nätter och helger som överträdanden har skett samt vilka närboende som har informerats, och hur.

Helgarbetena kommer att alstra buller i samma omfattning som våra dagsarbeten. Vi är medvetna om att detta kan uppfattas störande av de som bor eller vistas i närheten av vårt byggområde i Almedal och vi arbetar hela tiden med att försöka minska bullerstörningarna.

Läs om hur Västlänken arbetar med att minska bullerstörningarna

Tillfällig vistelse

När våra arbeten överskrider något riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi närboende som berörs tillfällig vistelse.