Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Almedal
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer helgarbeten i Almedal

Helgen 13-15 november kommer vi att arbeta nattetid i Almedal igen. Det handlar om bullrande grundläggningsarbeten som kan störa er som bor och verkar i närheten. Av säkerhetsskäl måste detta ske när det inte går några tåg på Västkustbanan.

Vi har under hösten inlett spontning för att kunna öppna ett stort schakt där Västlänkens tunnel kommer att ansluta till Västkustbanan. Totalt ska vi slå ned spont på en sträcka som är cirka 600 meter lång. Spontningen kommer att fortsätta under hela hösten och vintern. Vi kommer även utföra olika typer av markförstärkande arbeten.

Arbetena ger upphov till buller som kan påverka dig som bor eller verkar i området. Vi försöker förlägga så mycket av arbetena vi kan till dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår behöver vi ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikerade, vilket ofta är nattetid. 

Nattligt arbete 13-15 november

Under helgen 13-15 november kommer vi att arbeta natt i Almedal. Helgarbetena startar fredag kväll klockan 23.00 och avslutas senast söndag morgon 05.30. Helgarbetena kommer att alstra buller i samma omfattning som våra dagsarbeten.

Våra beräkningar visar att vi riskerar att stundtals överstiga riktvärdena för bullrande arbete för några av dem som bor närmast vårt arbetsområde.

Dispens för arbetet har godkänts av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det planeras också för arbeten på flera helger och nätter längre fram. När vi vet vilka tider dessa arbeten ska utföras kommer vi att informera om detta.

Vi är medvetna om att detta kan uppfattas störande av de som bor eller vistas i närheten av vårt byggområde i Almedal och vi arbetar hela tiden med att försöka minska bullerstörningarna.

Läs om hur Västlänken arbetar med att minska bullerstörningarna

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och följer upp att vi håller oss till de krav som ställs. Du kan vända dig till Trafikverket eller Länsstyrelsen om du har några synpunkter.

Länsstyrelsens beslut om godkännande av avvikelse från bullervillkor (pdf öppnas i nytt fönster)