Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Berget som ska sprängas vid Landeriet
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängningar inleds på Korsvägen

Med början i november ska Västlänken spränga fram en lodrät bergvägg på den västra sidan om Korsvägen, en likadan finns redan framför Universeum. Arbetet kommer stundtals bullra ganska mycket och bedöms pågå till januari månad ut.

Nu accelererar bygget av den underjordiska stationen i Västlänken som gör att du kan åka tåg till och från Korsvägen efter 2026.

Innan vi öppnar det stora, 27 meter djupa, schaktet mitt på Korsvägen för att bygga stationen så behöver vi skapa lodräta bergväggar på kortsidorna där betongtunneldelen ansluter till bergtunneln.

Arbetet har redan pågått i ett antal veckor i sluttningen nedanför Landeriet. Vi har tätat sprickorna i berget och borrat hål för att kunna såga loss bitar av berget.

Signal varnar för sprängning

Med start i början av november kommer vi på vardagar att spränga ungefär en gång om dagen. Sprängningarna sker antingen mellan 09.45 och 10.15 och/eller mellan 13.45 och 14.15. Du som är i närheten kommer att höra varningssignaler vid sprängningen, som i sig själv kommer att höras i form av dova smällar i några sekunder. Du kommer säkert också höra andra ljud som när vi borrar hål för sprängningen och när vi lastar ut stenen vi sprängt bort.

Västlänkens station byggs både i berget i Johanneberg och i marken under Korsvägen. Skiftet mellan betong- och bergtunnel ligger rakt nedanför Landeriet. 

Vi skyddar självklart omgivningen vid varje sprängning. Med början i december kommer vi att spränga närmare hållplatserna på Korsvägen. Vid varje sprängning kommer vakter att stoppa gångtrafiken i närområdet för säkerhets skull. Stoppen varar någon minut.

Sprängningarna beräknas vara avslutade senast i slutet av januari.

Beräkningar visar att vi går över riktvärdena för buller dagtid för vissa bostäder och verksamheter i närområdet. Vi har samrått och sökt dispens för detta fram till vecka 4, 2021 av länsstyrelsen.

Tillfällig vistelse

När våra arbeten överskrider något riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi närboende som enligt våra beräkningar berörs tillfällig vistelse. De boende som berörs får ett särskilt brev med erbjudandet. Men vi ska även ta särskild hänsyn till närboende med sjukdom eller andra ömmande behov. Kontakta oss om du anser att du är berättigad till särskild vistelse under byggtiden.

Andra arbeten på Korsvägen i höst:

  • Vi ska inleda pålning söder och norr om det planerade schaktområdet. Tekniken kallas RD-pålning och det är järnrör som borras ner i leran och in i berggrunden. Dessa järnrör skapar väggar som gör att vi kan gräva ut schaktet för stationen. Pålningen startar i november.
  • Vi ska riva den gamla Pressbyrå-byggnaden. Verksamheten har flyttas över i det tillfälliga resecentret.
  • Fortsatt iordningställande av de allmänna ytorna på Korsvägen 2020-2024: Byggplank uppförs, gångbana på västra sidan om bron där planket nu målas av Shai Dahan, som redan målat planket på östra sidan.