Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på en rad stålpålar i lera
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pålning i Liseberg börjar efter nyår

Den 11 januari startar ett pålningsarbete vid Mölndalsån nära Liseberg. Vi ska lägga över ån i akvedukt och pålningen skapar schaktväggarna för bygget av Västlänken. Pålningen riskerar att gå över riktvärdet för buller för vissa närboende.

När Västlänken ska byggas i en tunnel under Mölndalsån ska vattenlivet skonas. Därför behöver vi leda om vattendraget i en akvedukt under byggtiden. Byggandet av akvedukten kräver att vi sätter ner pålar i marken – ett arbete som riskerar att bullra över riktvärdet för en del närboende.

Redan nu kan du som bor i närheten märka av ljud från vårt byggområde vid Mölndalsån mellan E6 och in på Liseberg. Under hösten har vi förstärkt marken och gjort ledningsomläggningar. Nu är det dags för nästa etapp när vi ska gräva ett schakt för tunneln.

Starka väggar

I stråket där vi ska gjuta Västlänkens tågtunnel behöver vi skapa starka väggar som håller borta jordmassorna medan vi gräver oss ner.

Väggarna kan byggas i olika tekniker. Där Västlänken går under Mölndalsån använder vi oss av 25-30 meter långa, ihåliga, stålpålar som är 1,5 meter i diameter. Pålarna drivs ner i leran, tätt intill varandra för att skapa två väggar som vi sedan gräver ett djupt schakt mellan.

På toppen av pålarna, ovanpå schaktet, placerar vi ett 23 meter långt och 18 meter brett tråg där vattnet i Mölndalsån leds förbi bygget av Västlänken som en akvedukt.

Bullrande arbete med pålning

Stålpålarna vibreras ner i leran, men när pålarna stöter på grova stenar och när de når ner till moränen närmast berggrunden så kan det krävas att vi hamrar ner pålen. Det är då vi orsakar mest buller och det är detta stötvisa bankande som vanligtvis vållar störst störningar för omgivningen.

Arbetena med att driva ner stålpålarna kommer starta den 11 januari. Vi bedömer att akvedukten är klar i april 2021. Pålningsarbeten kommer att fortsätta i området fram till sommaren.

Andra störande arbeten

Det kan förekomma andra arbetsmoment som också riskerar att störa omgivningen under vintern och våren 2021. Vi ska bland annat slå ner spont på en sträcka vid Mölndalsåns kant och vi ska även bygga en bentonitstation bakom byggplanken närmast Örgrytevägen. Det blir också en viss ökning av byggtrafiken i området framöver när pålar, kranar och maskiner fraktas hit.

Vi planerar att utföra våra bullrande arbeten på vardagar mellan kl 7 och 19.