Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från arbetstunneln i Jakobsdal.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kilometerlång tunnel byggs under Jakobsdal

Västlänken går rakt under Jakobsdal och det krävs omfattande sprängningar för att bygga tågtunneln i berget. Våra bergarbeten kommer troligen att märkas för de som vistas i Jakobsdal, men störningarna flyttar sig i takt med att tunneln blir klar.

Vi är i full gång med att spränga ut Västlänken under Jakobsdal. I höstas påbörjades sprängningarna av vår arbetstunnel vid Sankt Sigfridsgatan och i början av februari hade vi hunnit 150 meter in i berget. I april är arbetstunneln färdigbyggd och utsprängningen av tågtunneln kan börja. 

Tågtunneln under Jakobsdal blir ganska exakt en kilometer lång och går från Almedal i söder, vid Kallebäcksmotet, och kommer ut under Sofierogatan vid Örgrytemotet ungefär. På båda sidor ansluter tunneldelar av Västlänken byggda i betong. Parallellt med tågtunneln bygger vi en servicetunnel som också är viktig vid räddningsinsatser.

Karta över Västlänkens sträckning under Jakobsdal.
Västlänkens tågtunnel, markerad i gult, går genom berget i Jakobsdal. Parallellt löper en servicetunnel. Till höger syns arbetstunneln som mynnar på Sankt Sigfridsgatan. Det röda området är det som var utsprängt den 8 februari 2021. Klicka på bilden för att förstora den. 

Stora mängder berg ska tas bort i Jakobsdal och det beräknas ta cirka två år. Vi kommer att arbeta parallellt på flera fronter i berget.

Framdriften visas i en karta som uppdateras dagligen. Du hittar kartan här.

Bergtunnlarna byggs med traditionell borr- och sprängteknik, som sker enligt en arbetscykel. Stomljud uppstår när vi borrar för att täta berget och inför att vi ska spränga. I samband med sprängning bullrar det under några sekunder även mark och byggnader kan skaka till. Vi har buller- och vibrationsmätare uppsatta på flera platser och fastigheter i området och kan justera våra arbeten allt eftersom. Våra bullrande arbeten planeras främst klockan 7–19 på vardagar samt 9–18 på lördagar, även om vi kan spränga fram till klockan 22 på vardagar.

Läs mer om hur vi bygger i berg här.

Så påverkas boende i området

Stomljud kan sprida sig ganska långt i berg. Stomljud från borrning märks påtagligt 50–150 meter från ljudkällan. Sprängningarna märks vanligen längre bort än så. Störningarna från tunnelbygget är inte konstant och flyttar sig allt eftersom tunneln blir klar.

Gjorda buller- och stomljudsberäkningar visar att våra arbeten med Västlänkens spårtunnel genom Jakobsdal kommer att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet för en del närboende när vi bygger tunneln.

Trafikverket har därför ansökt om dispens hos Länsstyrelsen. Boende i de fastigheter där vi kommer att överskrida riktvärdet kommer att få erbjudande om tillfällig vistelse cirka tre veckor innan bullret beräknas nå över riktvärdet.

Läs mer om hur vi arbetar med bullerstörningar i Västlänken här.