Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på pålning på Korsvägen med grävmaskin och pålkran på bilden.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lägre buller än beräknat i Korsvägen och Liseberg

Pålningen på Korsvägen och vid Mölndalsån har varit igång ett tag och nu ser vi att våra ansträngningar att minska störningarna har gett resultat. Uppföljande mätningar visar att bullret är lägre än vi hade beräknat.

RD-pålningen på Korsvägen är första steget för att kunna gräva ut det stora schakt där vi ska bygga Västlänkens station. Men dessvärre går det inte driva ner dessa grova stålrör i leran utan att det bullrar en del.

Likadant är det i vårt bygge vid Liseberg. Vi driver ner grova stålpålar i marken precis väster om Mölndalsån, som ska bilda väggar för schaktet där tågtunneln passerar under ån.

Innan vi påbörjar nya arbetsmoment i Västlänken görs en beräkning av bullerexperter som avgör om arbetet överskrider riktvärdet för buller och om vi ska erbjuda tillfällig vistelse för de boende som är mest utsatta för bullerstörningen.

Uppföljande mätning av buller

Beräkningarna för både Korsvägen och Liseberg visade att vi riskerade att överskrida riktvärdet för buller och därför har vi samrått med Länsstyrelsen och erbjudit tillfällig vistelse för flera hushåll på båda ställena. I både Korsvägen och Liseberg visade beräkningen på ganska små överskridanden av riktvärdena för buller.

När arbetena väl är igång så gör vi uppföljande mätningar av bullret för att se om beräkningen är riktig eller om vi behöver justera något.

– Beräkningarna är träffsäkra och bygger på mångårig erfarenhet av hur buller uppstår och sprider sig, men det är ändå viktigt att mäta för att veta hur det blev. Mätningarna är också värdefulla för vårt miljöarbete framöver, säger Mira Andersson Ovuka, ansvarig miljö i Västlänken på Trafikverket.

De uppföljande mätningarna för både Korsvägen och Liseberg visade att bullret från pålningen är lägre än vad vi hade beräknat och att vi inte överskrider riktvärdet för buller längre. En bra avskärmning av byggarbetsplatsen och gynnsamma markförhållanden är två troliga orsaker till att bullret inte blev lika högt som beräknat.

Ny bullerberäkning vid nästa arbetsmoment

Till följd av mätresultaten kommer vi inte att förlänga erbjudandet om tillfällig vistelse för boende nära Liseberg och Korsvägen, eftersom bullret som pålningen skapar ligger inom de tillåtna värdena.  

När pålningen på Mölndalsåns västra sida är klar, så kommer vi att börja påla på den östra sidan. Då utförs en ny bullerberäkning som visar om vi riskerar att överskrida riktvärdena för buller. I så fall meddelar vi detta, här på vår projektwebb och i brev direkt till de hushåll som blir berörda.

Läs mer om hur Västlänken arbetar med bullerfrågan här.