Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på stålspont och en grävmaskin i Almedal
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nattarbete nära järnvägsspår i Almedal

Under knappt tre veckor ­sker vårt arbete med spontning i Almedal nattetid med start 25 februari. Av säkerhetsskäl kan vi bara utföra den här delen av arbetet på natten. Fyra helgnätter riskerar vi att gå över riktvärdet för buller.

För att kunna gräva schaktet för Västlänkens södra tunnelmynning behöver vi bygga schaktväggar för att inte jordmassor ska rasa in. ­Väggarna byggs genom att slå ner spont i jorden, ner till berggrunden.

Det är bland annat detta arbete som pågått i Almedal sedan i somras.

Med start natten till den 25 ­februari och fram till den 15 mars kommer en del av spontningen ske intill Västkust­banan och av säkerhetsskäl kan det bara utföras nattetid när tågtrafiken ­ligger nere.

– Spontningen sker mycket nära järnvägen och då går vi mycket försiktigt fram med kontinuerliga mätningar av rörelser i spåret. Med jämna mellanrum riktas järnvägsspåren om, vilket också måste ske då inga tåg trafikerar Västkust­banan, säger Ulf Bengtsson, bygg­ledare på Västlänken i Almedal.

Arbetena utförs kl 22–08, lite ­varierande från natt till natt.

Silent piler minskar störningarna

För att minska störningarna natte­tid använder vi en så kallad Silent piler, som driver ner spontplankorna mycket tystare än andra metoder. Bullerstörningen bedöms därför inte bli lika stor som tidigare.

Men när vi når till ett moränlager nära berggrunden så måste vi dessvärre gå över till en metod som alstrar mer buller. Detta delmoment har vi valt att koncentrera till totalt fyra helgnätter i mars. Då riskerar vi att gå över riktvärdet för buller natte­tid för vissa närboende.

Skulle vi stöta på oväntade hinder som gör att vi inte blir klara med spontningen nära järnvägen under de nätter vi har planerat, så kan det tillkomma fler nätter med buller­störningar längre fram i vår.

Spontningsarbetena som utförs dagtid på vardagar kommer att fortsätta under perioden. Detta arbete överskrider inte riktvärdena för buller dagtid för boende. Vi planerar att avsluta spontningen i april.

Tillfällig vistelse vid störning

Beräkningar visar att vi går över rikt­värdena för buller nattetid för vissa bostäder, under totalt fyra helgnätter. Vi har sökt dispens för detta av läns­styrelsen.

När våra arbeten överskrider något riktvärde för bostäder fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi de berörda tillfällig vistelse, vilket alltså inte blir fallet denna gång.