Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från bergtunnel med borrigg som borrar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar vi spränga även på lördagar

Nu kommer Västlänken i deletapp Korsvägen att börja spränga under mark även på lördagar. Detta gör vi för att nyttja maskiner och teknik effektivare och för att vi ska störa omgivningen under en kortare period.

Takten i byggandet av Västlänken skruvas nu upp. De förberedande arbetena är avslutade och vi börjar på allvar bygga tågtunneln som knyter Korsvägen till Sveriges järnvägsnät.

I deletapp Korsvägen av Västlänken är det stora delar som byggs i berg. Tågtunneln dras under Johanneberg, Liseberg och Jakobsdal. Vi kommer att behöva spränga ut mängder med berg.

Hittills har vi sprängt på vardagar mellan klockan 7 och 22. Men från nu kan sprängningar även ske på lördagar mellan klockan 9 och 18.

Skälen till förändringen är flera:

  • Våra bergarbeten passerar snabbare förbi under boende och verksamheter som påverkas av sprängningarna – tiden vi riskerar att störa blir kortare.
  • Vi får ett bättre nyttjande av maskiner och teknik som ­annars står oanvända och kostar pengar.
  • Vi ökar möjligheten att få till bra arbetsscheman för yrkesarbetarna i bergtunnlarna.

– Det är flera olika moment när man bygger i berg; förstärkning av berget, tätning mot inläckage, borrning och sprängning. För att störa omgivningen så lite som möjligt görs bullrande arbeten dagtid, medan andra arbetsmoment görs på kvällar och nätter. Det är viktigt att de moment som görs dagtid utförs så att inte övriga arbeten hindras, säger Magnus Eriksson, delprojektledare Korsvägen.

Bullernivån från sprängningar regleras av miljödom

Vi förstår att sprängningar på lördagar riskerar att störa helgfriden för er som bor nära bygget av Västlänken. Men ju mer vi kan arbeta nu, desto snabbare upphör störningarna helt.

Det buller som våra bergarbeten ger upphov till genom borrning och sprängning regleras i miljödomen för Västlänken. Våra bullerberäkningar visar att våra bergarbeten klarar riktvärdena för bostäder i de allra flesta fall.

Vi gör uppföljande mätningar och skulle bullret bli för högt så erbjuder vi tillfällig vistelse för de berörda hushållen.

Läs mer om våra bergarbeten i Johanneberg här