Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på gatukorsningen Johannebergsgatan och Olof  Wijksgatan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu inleds arbeten i Renströmsparken

Inom kort kommer bygget av Västlänken att märkas omkring Renströmsparken. Ledningar läggs om inför bygget av entrén till station Korsvägen under våren och vi kommer även borra ett 20-tal hål i området för mätning och analys. Mer arbeten väntar under året.

I framtiden kommer du kunna nå Västlänkens station Korsvägen direkt från Renströmsparken. Entrén byggs i ena hörnet av universitetets kommande byggnad för Konstnärliga fakulteten där Olof Wijksgatan och Johannebergsgatan möts.

I vår kommer du som bor eller vistas i området att märka av förberedelserna inför bygget av Västlänkens station.

Med start i mars så kommer vi att borra ett 20-tal hål ner i berggrunden i Renströmsparken och en bit upp i Johannebergs villakvarter. I vissa tar vi ut bergkärnor för att analysera kvaliteten på berget, i andra hål installerar vi mätare som registrerar rörelser i berget. Mätarna kommer att finnas kvar under hela byggtiden och på vissa platser kommer de att sticka upp i backen.

Bild på en borrvagn på larvfötter.
Borrvagn. Under första mars-juli kommer vi att borra cirka 20 hål med en maskin av den här storleken. Varje hål kan ta cirka en dag att borra.  

Olof Wijksgatan stängs av för trafik

Borrningen görs av en borrvagn på larvfötter och när vi ska borra ner i berget så kommer det att bullra en del. Varje hål tar ungefär en arbetsdag att borra.

Eftersom vi har flyttat stationsentrén, efter Göteborgs stads önskemål, till kvarteret med Konstnärliga fakultetens nya hus så kommer vi att behöva stänga av Olof Wijksgatan för all trafik under byggtiden från sensommaren 2021. Vi planerar att gatan kan öppnas igen 2023.

Vi ska gräva snett över Olof Wijksgatan ner till berggrunden där uppgången till stationen sprängs ut. Det första som sker är att vi lägger om diverse ledningar i marken som ligger i vägen för utgrävningen av schaktet. Omläggningen inleds i april och sker på Johannebergsgatan och längs Gamla Hovrätten.

Ledningarna kommer att läggas i ytan under byggtiden och det medför att vi måste stänga av ett antal parkeringar på Johannebergsgatan och på Olof Wijksgatan.

En karta över Renströmsparken med inhägnader inritade.
Bild över Renströmsparken. Olof Wijksgatan stängs av efter sommaren 2021 mellan Renströmsgatan och Johannebergsgatan. 

Efter sommaren tar våra arbeten med stationsuppgången fart. Vi sätter upp plank runt vårt byggområde och vi stänger av Olof Wijksgatan helt mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan. Fotgängare hänvisas till Curt Weibulls gångväg, se karta.

Det går fortfarande att nå Renströmsgatan med bil, via Ekmansgatan och Lyckans väg från Viktor Rydbergsgatan.

Vi ska också spränga ut ett ventilationsschakt för stationen som mynnar i slänten mittemot Artisten längs Fågelsången. Ett område runt ventilationsschaktet kommer att spärras av, men Fågelsången hålls hela tiden öppen för gång- och cykeltrafik.

Vi kommer även behöva ta bort några träd som står längs Olof Wijksgatan. Dessa kommer återplanteras när vi återställer platsen.

Läs mer om hur vi bygger station Korsvägen i Johanneberg här.