Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på ett öppet schakt med berg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu ska berget bort i Almedal

Arbetet med Västlänkens södra ände går in i ny fas nu. Sponten är satt och utgrävningen av schaktet pågår. En bit ner i schaktet dyker berggrunden upp och den ska vi ta bort med start i slutet av juni. Bergarbetena ger upphov till buller.

Västlänkens södra ände byggs mellan E6:an och Västkustbanan i Almedal. Ett betongtråg och en betongtunnel ska byggas i ett öppet schakt innan Västlänken går in i en bergtunnel norrut, under Kallebäcksmotet.

För att kunna gräva ut schaktet måste vi spränga bort berg under marknivå på en knappt 200 meter lång sträcka. Schaktet ska i den norra änden bli cirka 20 meter djupt, vilket innebär att det är mycket berg som behöver tas bort.

En flygbild över schaktet i Almedal.
En flygbild över schaktet i Almedal. Sprängningarna av berget börjar i den norra änden (uppåt i bilden) och sedan går arbetena söderut. 

Vi har redan tätat sprickor i berget för att förhindra att det läcker in vatten i schaktet, så kallad injektering.

Vi börjar med att ta bort det översta berget med hydraulisk spräckning. När vi kommer djupare ner övergår vi till sprängning. Båda metoderna kräver borrning i berg vilket skapar ett ganska högt buller i närområdet. Sprängningarna ger en kortare högre smäll som däremot kan höras längre bort än borrningen.

Borrningarna sker vardagar klockan 7–19.  

Vajersågning och utlastning 

Förutom borrning kommer vi även att vajersåga bort en del berg där vi inte kommer åt att borra. Det sker genom att man borrar två hål i berget och sedan sågar sig ner mellan hålen med en diamantförsedd vajer. Det är tystare än borrning, även om vajersågen också låter en del. Utlastning av stenen till lastbilar kan väsnas.

Beräkningar visar att bergarbetena i Almedal inte kommer att överstiga riktvärdena för buller i omgivande bostäder. Vi planerar att borra och spränga bort berg i schaktet åtminstone året ut och det kommer även ske en del sprängningar under våren 2022 när bergtunneln under Jakobsdal når fram till schaktet i Almedal.