Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättningsparkeringar öppnar på Södra vägen

När vi ska bygga den Västra entrén för Västlänkens station Korsvägen så kommer en del parkeringsplatser att dras in kring Renströmsparken. Men i stället öppnar nya parkeringar i närområdet.

Det är trafiken i området kring Olof Wijksgatan/Johannebergsgatan som påverkas mest när vi ska bygga entrén till Västlänken. Under de två närmaste åren så är Olof Wijksgatan utanför Artisten avstängd och en del parkeringsplatser dras in eller flyttas i området.

Genom ett framgångsrikt samarbete med Göteborgs stad så har vi ändå lyckats ersätta de allra flesta parkeringsplatser med nya i närområdet, bland annat på Södra vägen, där över 30 nya parkeringar planeras stå klara den 13 september.

Längs Södra vägen mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan anläggs parkeringar på cykelbanan på gatans västra sida. Cykeltrafiken hänvisas till inre körbana, alltså trottoaren, eller till cykelbanan på andra sidan Södra vägen. Längs Södra vägen mellan Olof Wijksgatan och Korsvägen smalnas gatan av till ett körfält och parkeringarna anläggs i det högra körfältet närmast trottoaren.  

Karta som visar var parkeringar försvinner och var andra tillkommer.
På grund av att vi ska bygga den västra entrén till Västlänkens stations Korsvägen måste vi stänga en del parkeringar på Olof Wijksgatan och Johannebergsgatan. I stället tillkommer nya parkeringar på Södra vägen. 

Vi får rekommendera att, om möjligt, välja andra färdsätt än bil till Renströmsparken under byggtiden. Vi kommer ha många stora transporter till och från vårt byggområde och det kommer bli trängre än vanligt på gatorna.

Olof Wijksgatan planeras att stängas av mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan från 2o september och resten av byggtiden för den västra entrén.

Mer information om hur och var vi ersatt parkeringar finns på sidan ”Trafik under byggtiden – Korsvägen”. Klicka på fliken för Johanneberg.

Trafik under byggtiden – Korsvägen