Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på byggområdet i Almedal med E6 till höger och Lyckholms bryggeri till vänster

Uppehåll i sprängningarna i Almedal

Med start på måndag den 30 augusti blir det ett uppehåll i sprängningarna för Västlänken i Almedal i cirka tre veckor. Det innebär att E6 inte behöver stängas av i Kallebäcksmotet. Orsaken är att det utsprängda schaktet ska förstärkas av säkerhetsskäl.

Sprängningarna för Västlänken startade den 17 augusti och har gått som planerat med en sprängning varje vardag.

Även avstängningarna av E6 har fungerat som planerat. Stoppet i trafiken har varit kort, ungefär fem minuter, och köerna har blivit kortare än beräknat.

Nu har den första etappen berg sprängts bort och vi ser att spontväggarna i schaktet behöver förstärkas för att kunna stå stadigt. Även när vi har sprängt ut allt berg, så långt ner som tjugo meter under markytan.

När vi gör detta förstärkningsarbete så måste vi göra ett uppehåll i sprängningarna på cirka tre veckor. Omstarten av sprängningarna är planerad till den 20 september, men den tiden kan justeras beroende på hur förstärkningsarbetet fortlöper. Redigerat 13 oktober: Vi återupptog sprängningarna den 12 oktober.

Vi väljer att förstärka schaktväggarna, sponten, i god tid innan det skulle kunna uppstå någon risk för konstruktionen. Säkerheten går alltid först i projektet.

I dagsläget planerar vi inte för några ytterligare längre uppehåll i sprängningarna efter det här, men förutsättningarna kan ändras när bygget är så komplext som detta. Redigerat 13 oktober: Det kommer bli fler uppehåll för förstärkning av schakten. Vi kan i dagsläget inte säga när.

Det är svårbedömt hur länge sprängningarna kommer att hålla på, men vi planerar för sprängningar åtminstone fram till årsskiftet 2021/2022. Redigerat 13 oktober: I dagsläget bedömer vi att sprängningarna håller på till april 2022.