Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en rad med spontplankor i Almedal. Två personer i skyddskläder syns på avstånd.

Bullrande nattarbete i Almedal 1–3 oktober

Helgen 1–3 oktober kommer Västlänken att genomföra ett bullrande nattarbete i Almedal. Det är spont som ska slås ner i närheten av Sankt Sigfridsbron. På grund av närheten till järnvägsspåren så måste arbetet ske nattetid.

Under de två nätterna fredag-söndag 1-3 oktober kommer vi att slå ner spont vid Sankt Sigfridsbron i Almedal. Arbetet är en del i byggandet av Västlänkens södra mynning där tågtunneln ansluter till dagens järnväg.

På grund av att spontningen sker nära Västkustbanan kan de av säkerhetsskäl bara utföras när det inte går några tåg, vilket är nattetid på helgen.

Buller över riktvärdena

När vi driver ner sponten uppstår stundtals kraftigt buller som riskerar att störa boende i Almedal med omnejd. Vi beklagar detta, men det finns ingen tyst och samtidigt effektiv metod att utföra spontningen på.

Beräkningar visar att vi går över riktvärdena för buller nattetid för vissa bostäder. Vi har sökt och fått dispens för detta av Länsstyrelsen.

När våra arbeten överskrider något riktvärde för bostäder fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi de berörda hushållen tillfällig vistelse, vilket alltså inte blir fallet denna gång.