Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En grävmaskin med skopan i jorden. I bakgrunden en lastbil

Nu gräver vi oss ner på Korsvägen

Efter långa och komplicerade förberedelser ska vi äntligen gräva oss ner på Korsvägen. Vi ska ner till 27 meters djup och grävmaskinerna börjar i området framför Universeums entré. Grävarbetet innebär att transporterna av massor ökar.

Korsvägen mellan berget på Liseberg och Johanneberg är en sänka, fylld med lera och moränmaterial. Här kommer vi att bygga station Korsvägens östra del, den västra halvan spränger vi ut i berget under nedre Johanneberg.

För att kunna gräva i leran behövde vi först skapa ett schakt med väggar av stålrör som håller emot omgivande massor. Schaktväggarna är satta, nu återstår att täta dem så att grundvattnet inte läcker in i schaktet.

Ökande lastbilstransporter

Med start nu i oktober börjar vi gräva bort ler- och jordmassor i schaktet. Vi startar i området närmast Liseberg. När grävningen är i full gång i detta område så räknar vi med att fylla en lastbil i kvarten med schaktmassor. Senare i vinter kommer vi också att börja gräva i den västra delen av Korsvägen. Då ökar transporterna av utgrävda massor markant.

En grävmaskin som lastar massor på en lastbil. I bakgrunden ser man hotell Gothia Towers.
Den 14 oktober kunde vi börja schakta ur i byggområdet framför Universeums entré. I en första etapp gräver vi oss ner 4-5 meter över hela denna yta där stationen ska gjutas i betong. Till slut ska vi ner cirka 27 meter. 

Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa två vertikala bergssidor på vardera sidan av Korsvägen. Detta sker genom vajersågning alternativt sprängning. Vid bergssidorna möter betongdelen av stationen de delar som sprängs ut i berget under Liseberg, respektive nedre Johanneberg.

Stort schakt

Det är ett schakt av stora mått som vi ska gräva ut på Korsvägen. Det mäter 140x60 meter på ytan. Spåren i stationen ligger på cirka 25 meters djup, räknat från marknivån.

– Det är mycket arbete som ska göras. Stora mängder lera, jord och berg ska tas bort innan vi kan börja bygga upp stationen, säger Magnus Eriksson, Västlänkens delprojektledare för Korsvägen.

För att kunna bygga i ett så stort schakt kommer vi placera byggkranar på var sin sida schaktet. Grävmaskiner med särskilt långa armar används för att komma åt att gräva med skopan. Vi kommer också montera gigantiska stöttor, så kallade stämp, mellan schaktväggarna för att hålla emot trycket från omgivande mark som inte grävs ut.

– Att vi börjar gräva oss neråt i schaktet markerar en milstolpe i deletapp Korsvägen. Nu inleds nästa etapp i bygget av station Korsvägen, säger Magnus Eriksson.