Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det här ska vi bygga i Kvarnberget

Mellan Lilla Bommen och Stora Hamnkanalen bygger vi cirka 560 meter av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi även en servicetunnel. Vårt arbete innebär omfattande bergssprängningar och stora betonggjutningar i öppna schakt.

Den här deletappen sträcker sig från Lilla Bommen, förbi Packhuskajen och till Stora Hamnkanalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Kvarnberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här kommer vi behöva bygga Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån och bygger tunneldelen i betong som sedan täcks över. Även den del av Västlänken som går genom Kvarnberget ska vi bygga som betongtunnel, men här ska vi schakta i berg.

Vill du veta mer om hur vi bygger Västlänken kan du läsa mer på sidan ”Så bygger vi Västlänken”.
Så bygger vi Västlänken 

Arbetet är omfattande och pågår under cirka fem år ovan jord och sedan arbetar vi två år i tunneln. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi kommer göra under tre till sex månader per delsträcka.

Läs mer på sidan ”Västlänkens miljöarbete” om hur vi följer upp vår miljöpåverkan.
Västlänkens miljöarbete

Vad är det som ska byggas?

Sankt Eriksgatan

I området vid Sankt Eriksgatan mitt emot Göteborgsoperan kommer vi att bygga ett så kallat serviceschakt som ska användas för åtkomst till tunneln och vid utrymning. Vi ska också bygga en servicetunnel med infart via en befintlig tunnelmynning vid Smedjegatan, samt ett ventilationsschakt i korsningen mellan Sankt Eriksgatan och Smedjegatan. Totalt anläggs det två serviceschakt på deletapp Kvarnberget. Det första serviceschaktet byggs vid Sankt Eriksgatan och det andra kommer att placeras i anslutning till ventilationsschaktet och servicetunneln.

Västlänken kommer att gå nära intill två fastigheter på Sankt Eriksgatan, som närmast med någon meter till byggnaderna. Vi kommer att anpassa schaktningen i berget närmast husen genom att både såga och spränga loss berg för att ta ut massorna i flera mindre delar. Detta för att minska intrång, störningar och för att inte orsaka skador.

Götatunneln

Västlänkens dragning i området har anpassats för att undvika påverkan på de gamla befästningsverken under Packhuskajen och efter Götatunneln. Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan, och på dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken. Efter passagen av Götatunneln viker Västlänken av söderut längs Packhuskajen och fortsätter under Stora Hamnkanalen.

Vid Kanaltorget förlänger vi tunneldelen som ska bära Västlänken och vid Otterhällan förstärker vi taket på den befintliga tunneln.

Packhusplatsen

I stort sett omfattas hela centrala Göteborg av riksintresse för kulturmiljövård och Göteborgs innerstad är delvis en stor fornlämning. Vid Packhusplatsen ligger det befästningsverk under mark. Stora ansträngningar har gjorts för att hitta ett läge för tunneln så att befästningslämningar ska kunna bevaras. Vissa konflikter kan dock inte undvikas och delar av befästningsmurar kommer behövas tas bort och dokumenteras.

Tidplan

Arbetet ovan jord i deletapp Kvarnberget kommer att pågå till 2023. I oktober 2020 förlängdes byggtiden för deletapp Kvarnberget från 2021 till 2023 på grund av omfattande arkeologiska undersökningar, och att förstärkningsarbetet i Götatunneln avbröts 2018. Under de sista åren, innan järnvägstrafiken släpps på 2026, kommer vi främst att utföra installationsarbeten under mark.