Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten på Kvarnberget

Inför bygget av Västlänkens tunnel längs med Kvarnberget förbereder vi mark och träd för att underlätta trädflytt. De förberedande arbetena startar den 2 oktober och pågår i cirka fyra veckor.

Vi förbereder för att kunna flytta cirka 90 träd längs med Kvarnberget som påverkas av bygget. För att trädflyttningsmaskinen ska komma åt att lyfta träden tar vi bort kantsten och omgivande beläggning, skär en skåra i asfalten och flyttar mindre ledningar. Kantstenen återställs efter trädflytten. Att förbereda och flytta träd ingår i våra förberedande arbeten och nödvändiga tillstånd har vi fått av Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Under arbetet kommer vi under cirka en vecka stänga av delar av Sankt Eriksgatan. Biltrafikanter hänvisas under tiden via Torggatan och Klädpressaregatan för att nå Östra Hamngatan. Utanför Casino Cosmopol kommer cirka tre-fyra parkeringsplatser att stängas av etappvis under delar av arbetet. Gående och cyklister kommer kunna passera våra arbetsområden. Följ skyltning på plats.

Träden förbereds för ny adress

Arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad har inventerat alla träd för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Vi har därför kunnat planera för varje enskilt träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som har rätt förutsättningar att klara av en flytt. Till förberedande arbeten, flytt och eftervård av träden har vi upphandlat en entreprenör som gör detta dagligdags. 

För att förbereda träden för flytt kommer arborister att beskära och binda upp grenar i träden. Det är ett normalt förfarande och syftar till att skydda träden vid transport. Arboristerna arbetar dagtid klockan 7-16.

De flesta av dessa träd flyttas tillfälligt till plantskola innan de flyttas tillbaka till staden igen. Träden är relativt små och det är vanligt att flytta träd av denna storlek både inom staden och från plantskolor. Vi planerar att flytta träden senare i höst och återkommer närmare med mer information.