Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Amer Kapetanovic
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Flytt av träd

Som förberedelser inför nedtagning av Ture Rinmans gångbro kommer vi att flytta tre träd vid Västra Sjöfarten.

Inför trädflytten ska vi med start 26 mars, och cirka tre dagar framåt, gräva fram ledningar i närheten av träden. Det gör vi för att underlätta flytten. Arbetet med flytt av träd startar 6 april och beräknas att pågå i en dag. Träden som flyttas placeras vid Göteborgsoperan.

När vi förbereder och flyttar träd kommer trafiken i området att påverkas. Delar av busskörfältet på Västra Sjöfarten och gång- samt cykelvägen kommer att stängas av. Cyklister leds om via de delar av busskörfältet som är avstängt. Gående hänvisas till gångstråket mellan Maritiman och Kajskjul 8. Följ skyltning på plats.

Göteborgs Stad och Trafikverket har sedan 2014 inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats. De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd.