Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Amer Kapetanovic
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning av Ture Rinmans gångbro och Maritimans kontorsbyggnad

I början av maj inleds nedtagning och demontering av Ture Rinmans gångbro och Maritimans kontorsbyggnad. Arbetet beräknas att pågå i cirka två veckor. Störande ljud kan förekomma.

I juni kommer vi att utföra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Inför arbetet behöver vi ta ned samt demontera Ture Rinmans gångbro, som förbinder Sjöbefälsskolan och Packhuskajen, samt Maritimans kontorsbyggnad för att kunna lägga om trafiken i området. Vi kommer att arbeta etappvis för att minimera påverkan på framkomligheten i området.

Första etappen är nedtagningen av gångbron som beräknas att ske under cirka två nätter. När vi lyfter ned gångbron är delar av Västra Sjöfarten inte öppen för genomfartstrafik mellan klockan 21:00-05:00. Därefter kommer vi att arbeta dagtid i området med att demontera bron i mindre delar. Demonteringen förväntas pågå i cirka en vecka och sker i de två norrgående körfälten på Västra Sjöfarten. Biltrafiken leds under tiden förbi arbetsområdet. Etapp tre är nedtagning av Maritimans kontorsbyggnad som kommer att pågå i cirka en vecka. Vi kommer att ersätta kontorsbyggnaden med en ny.

Under nedtagningen av gångbron kommer cirka 65 boendeparkeringar att tas i anspråk på Sankt Eriksgatan och Packhusplatsen. Parkeringarna är avstängda under cirka två dagar. Gående och cyklister leds om men kommer kunna passera förbi arbetsområdena. En ny passage som ersätter Ture Rinmans gångbro planeras att anläggas senare under 2018. När Maritimans kontorsbyggnad tas ned påverkas cirka 10 parkeringsplatser runtomkring byggnaden i en vecka.