Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Amer Kapetanovic
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning och flytt av träd

Inför bygget av deletapp Kvarnberget och trafikomläggningen i området behöver vi ta ned ett träd på Christina Nilssons gata, och flytta två träd från Västra Sjöfarten.

Arbetet med nedtagning av träd inleds under vecka 17. Vi kommer att flytta träden från Västra Sjöfarten under vecka 19. Under arbetet påverkas cirka tre parkeringsplatser vid Packhuskajen, delar av gång- och cykelvägen samt del av södergående busskörfält på Västra Sjöfarten. Gående och cyklister leds förbi arbetsområdena. Vakter kommer att finnas på plats för att släppa in och ut bilar från parkeringen.

Träden som flyttas från Västra Sjöfarten placeras vid Göteborgsoperan.

Göteborgs Stad och Trafikverket har sedan 2014 inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats. De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd.