Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbete på Sankt Eriksgatan

Under vecka 21 kommer vi att påbörja spontarbete på Sankt Eriksgatan. Arbetet beräknas att pågå i cirka en månad. Störande ljud kan förekomma.

I juni kommer vi att utföra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Inför förstärkningsarbetet behöver vi utföra spontarbeten på Sankt Eriksgatan i höjd med Swedish Taste. Arbetet kommer att pågå dagtid i cirka en månad. Under arbetsperioden kommer gående och cyklister att kunna passera förbi arbetsområdet.

När vi genomför spontarbetet är första etappen av trafikomläggningen längs med Kvarnberget färdigställd. Det innebär att delar av trafiken på Västra Sjöfarten flyttas närmare Göta Älv. Vi bygger etapp två av trafiklösningen, från utfarten på Christina Nilssons gata till Stora Hamnkanalen, fram tills slutet av juni då förstärkningsarbetet i Götatunneln börjar.

Sankt Eriksgatan kommer inte att vara öppen för genomfartstrafik utan biltrafikanter når gatan via Packhusplatsen. Vi kommer att anlägga en vändplats i höjd med Mjölnaregatan. Biltrafiken hänvisas via Norra- och Östra Hamngatan för att nå Klädpressaregatan och övriga gator i området.