Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Enkelriktning av Götatunneln

Med start efter midsommar kommer Västlänken i 21 veckor att utföra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Under arbetet enkelriktas Götatunneln i västlig riktning mot Järntorget. Störande ljud och buller kan förekomma under arbetsperioden.

Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan, och på dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder. Vid Kanaltorget förlänger vi tunneldelen som ska bära Västlänken och vid Otterhällan förstärker vi taket på den befintliga tunneln. Under arbetet kommer ett tunnelrör vara öppet åt gången. Av säkerhetsskäl kan trafiken inte vara dubbelriktad i ett tunnelrör.

Hur länge pågår arbetet?

Vårt arbete beräknas att pågå dygnet runt i 21 veckor. Tunneln kommer dock att vara avstängd i 25 veckor eftersom att samtidigt kommer projekt Hisingsbron utföra arbeten med den nya bron över E45 vid Stadstjänaregatan. Under tiden kommer även Trafikverket installera informationssystem för trafikledning.

Bullrande arbeten

När vi förstärker tunneln kan störande ljud och buller förekomma. De arbeten som kan uppfattas som störande är när vi borrar och sågar i berg, spontar samt schaktar. Dessa jobb kommer att pågå mellan klockan 07:00-19:00 på vardagar. Vi kommer inte att utföra bullrande arbeten under natten. Om en tillfällig vistelse för närboende är aktuellt blir berörda kontaktade.

Västra Sjöfarten flyttad

För att vi ska kunna utföra arbetet har Västra Sjöfarten flyttats närmare Göta Älv. Det innebär att Sankt Eriksgatan inte är öppen för genomfartstrafik och kommer inte vara det innan deletapp Kvarnberget är färdigbyggd 2021. Klicka här (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 371 kB) för att se den tillfälliga vägen i kartan ovan. Boendeparkeringar på Sankt Eriksgatan beräknas att tas i anspråk under hösten/vintern 2018. För att nå övriga gator i området hänvisas trafiken via Norra Hamngatan.

Aktuell information om framkomlighet hittar du alltid på www.trafikgoteborg.se