Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ombyggnation av driftutrymme vid arbetsområdet för Kvarnberget

Kring Kanaltorget pågår just nu förstärkningsarbeten som en del i de förberedande arbetena inför bygget av Västlänken. Arbetena förväntas att pågå i cirka tre veckor framåt.

Ovanpå Götatunneln finns fyra stycken driftutrymmen där all funktionalitet så som el, belysning, ventilation med mera är samlad. Ett av dessa driftutrymmen är placerad precis intill schaktet på Kvarnbergets arbetsområde. Ena hörnet av detta utrymme kolliderar med den plats där västlänkstunneln ska gå. På grund av dess befintliga placering måste driftutrymmet byggas om.

Det befintliga driftutrymmet ska byggas om och ihop med ett nytt. Ombyggnationen av utrymmet sker med en så kallad vattenbilnings-metod. Det innebär att betong frigörs med hjälp av en mycket kraftig stråle vatten. Metoden används för att kunna återanvända de befintliga armeringsjärn som idag finns på plats då ombyggnationen kräver att samma konstruktion används.

Uppskattad tid för ombyggnationen är cirka tre veckor fram. Arbetet innebär buller till och från under vardagar mellan kl 07-19.

Byggplank planeras att sättas upp runt om arbetsområdet inom kort vilket kommer att medföra viss dämpning av bullret.