Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fjärrvärmeledningar på Östra Hamngatan

Från och med början av januari och tio veckor framåt kommer fjärrvärmeledningar att läggas i ena änden av Östra Hamngatan.

Arbetet sker vid korsningen Hamngatan/Kanaltorget och kommer att ske inom två områden på var sin sida om spårvagnsspåret. Vi har tidigare gjort liknande ledningsomläggningar på samma område vilket innebär att vi grävt och gräver i området vid flera tillfällen. Skulle vi ha genomfört samtliga arbeten under samma tid hade vi varit tvungna att stänga av all trafik en längre period vilket vi valt att undvika. Vi har därmed valt att genomföra våra arbeten vid flera tillfällen för att på så sätt behålla framkomligheten i området under arbetets tid.

Trafikpåverkan

De två områdena kommer att avskärmas med byggstängsel och plaststaket. På så sätt är övrig trafik separerad från arbetena. Enbart kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera området. Gångtrafikanter hänvisas dock till den västra sidan av Östra Hamngatan.

På Trafik Göteborg kan du ta del av aktuell trafikinformation (extern webbplats)

Övrig påverkan i området

För arbetet behöver vi gräva upp schakt där fjärrvärmeledningen ska ligga i. Detta görs med hjälp av en så kallad hjulgrävmaskin. När ledningarna är lagda kommer schaktet att återfyllas och därefter asfalteras ytan. Arbetet kan innebära visst buller för omgivningen och utförs under vardagar mellan 07–16.