Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Slitsmurar som en del av Västlänkens tunnelväggar

För bygget av Västlänken används flera olika och speciellt anpassade arbetsmetoder. Vilka metoder som används baseras bland annat på vad som ger bäst hållbarhet och vad som innebär minst påverkan på omgivningen under byggtiden.

I bygget av Västlänken kommer  så kallade slitsmurar att fungera som del av Västlänkens tunnelväggar. En slitsmur är en form av vägg som byggs direkt i marken för att skapa permanenta eller temporära stödväggar vid schakt.

Slitsmurar lämpar sig särskilt i tätbebyggda miljöer då arbetsmetoden både är säker samt har en liten påverkan på miljön runt om kring. Genom att använda sig av slitsmurar kan påverkan på omgivningen i form av buller och vibrationer minskas jämfört med andra mer traditionella byggmetoder, exempelvis så som slagen spont.

Hur en slitsmur blir till

Som ett första steg att skapa en slitsmur grävs en så kallad slits vilken kan beskrivas som en 7 meter djup skåra i marken. Under grävarbetet med slitsen stabiliseras den med en form av stödvätska av bentonit. Därefter armeras slitsen och fylls med betong.

Miljövänligare arbetsmetod

Slitsmurar görs genom en blandning av betong och finkornig filler. Betong består bland annat av en stor del cement. När cement tillverkas frigörs koldioxid till luften.

Genom att använda en mindre andel betong och högre andel filler när slitsmurar gjuts kan koldioxid-utsläpp minskas. En sådan metod används ofta utomlands utan at varken kvalitén eller hållbarheten försämras. Tack vare att svenska experter nu har godkänt och anammat denna utländska standard kan vi i Västlänken välja en metod som innebär mindre användning av betong. På så sätt kan vi minska vårt koldioxid-utsläpp och arbeta mer miljövänligt.

Betongbyggnaders beständighet ger en lång livslängd. Därmed tar det längre tid innan de behöver renoveras eller ersättas av ytterligare en nybyggnad och påverkas av den koldioxid-belastning som en renovering eller nybyggnad innebär.