Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hundar hjälper oss med säkerheten

Säkerheten och arbetsmiljön inom Västlänken är viktig. När vi utförde förberedande markarbeten vid Kanaltorget i deletapp Kvarnberget tog vi hjälp av specialtränade hundar som sökte av arbetsområdet efter odetonerat sprängmedel.

Vad har hundar med markarbeten att göra?

Byggnationen av deletapp Kvarnberget pågår, och vi har vid vårt mellersta och norra arbetsområde utfört förberedande markarbeten. När vi förberedde markytan vid Kanaltorget så är arbetsytan en gammal sprängbotten. Det vill säga att man tidigare berett marken där.

De två kvarnana ersattes med bebyggelse under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet. Dessutom har man under senare år sprängt när Götatunneln byggdes och det är cirka 60% kvar av själva Kvarnberget.

När man utför förberedande markarbeten på en gammal sprängbotten måste man alltid vidta extra säkerhetsåtgärder för de som jobbar inom arbetsområdet. Till exempel riskerar maskinförare att träffas av stenar och kringflygande föremål inom arbetsområdet. Om det även finns risk för odetonerat sprängmedel (även kallat dolor) inom arbetsområdet kan det orsaka skada.

Upptäcka dolor

Ett sätt att upptäcka dessa dolor är med dolhundar. Dolhundar är hundar som specialiserat sig mot att söka av sprängämnen. Vi tog hjälp av Dsec Sverige, en av underentreprenörena till vår entreprenör AGN, och fyra av deras hundar inför arbetet vid Kanaltorget. Varje sökhund som används måste klara av den miljön ett dolsök innebär samt ha en väldigt stor arbetslust och god fysik. Samtliga hundförarekipage är även certifierade och uppfyller EU-standard för EDD-team (explosive dog detection).

Vid en dolrunda är det allt som oftast 4–6 hundar som arbetar tillsammans under en dag över en yta på cirka 2 000 kvadratmeter.

- Det bästa är att man redan i planeringsstadiet av de markförberedande arbetena tar i beaktning att säkra marken från eventuellt gamla dolor, säger Markus Rangmar, tillförordnad delprojektledare för Kvarnberget.

Alternativet till dolhundar är att blåsa med tryckluft som kan vara både dyrt och mer tidskrävande. I dolsöket kring Kanaltorget hittades inga gamla dolor. Därmed är marken är säkrad inför kommande mark- och grävarbeten.