Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar på Nedre Kvarnbergsgatan

Som en del i vårt arbete undersöker vi marken längs Västlänkens sträcka.

Detta gör vi för att kunna mäta grundvattennivåerna före, under och efter bygget av Västlänken. För att mäta nivåerna behöver vi installera grundvattenrör på olika håll längs Västlänkens sträcka. I oktober kommer vi att installera rör längs delar av sträckan.

Under cirka tre dagar dag vecka 42 kommer Trafikverket att schakta fram ledningar, samt under två dagar vecka 43 anlägga en infiltrationsbrunn och ett grundvattenrör vid södra änden av Nedre Kvarnbergsgatan. 

Rören etableras med hjälp av en borrbandvagn. Störningar i form av buller kommer att förekomma. Arbetet utförs mellan klockan 08-17.