Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bergarbeten startar i deletapp Kvarnberget

Under vecka 48 planerar vi för att påbörja borrning inför injektering av berget. Arbetet sker etappvis och olika arbetsmoment kommer att pågå parallellt. Störningar i form av buller kommer att förekomma under tiden vi arbetar.

Bergarbetena startar i höjd med Maritiman och vi arbetar etappvis söderut mot Packhusplatsen och därefter vidare norrut längs berget i riktning mot Kanaltorget. Under vecka 48 börjar vi förbereda inför injekteringen genom att borra hål i berget. Vi behöver också såga ned en bit av berget nedanför Sjöbefälsskolan. För att minska intrång och störningar sågas berget loss och plockas bort i mindre bitar.

Arbetet på vissa sträckor sker parallellt

Därefter kan berget injekteras genom att vi fyller vi befintliga hål och sprickor med förstärkningsmaterial. Arbetsmomenten på vissa sträckor kommer att utföras parallellt, det vill säga att när borrningen är utförd på en sträcka kommer injekteringsarbetet att starta där, samtidigt som borrningen utförs på nästa sträcka. Vi beräknar att arbetet med borrningen och injekteringen i det här området avslutas under februari 2020. 

Störningarna i form av buller och vibrationer kommer att förekomma under arbetsperioden, men vi arbetar aktivt med att minimera påverkan på omgivningen.

Kommande arbetsmoment i området

När injekteringsarbetet är färdigt kommer vi med olika metoder utföra berguttag.