Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur påverkar arkeologiska arbeten Västlänken?

I en produktionsplanering för ett stort och komplext projekt som Västlänken är det många faktorer att ta hänsyn till. En viktig faktor är bland annat arkeologin.

Arkeologerna finns med i samtliga av Västlänkens deletapper och är en viktig del av projektets arbete med kulturmiljö. Deletapp Kvarnberget ligger intill den gamla Masthamnen. Masthamnen var en hamn för mindre rodd- och transportbåtar och användes främst under 1700-talet. I mitten på 1800-talet fylldes hamnen igen och idag är Packhusplatsen ett vanligare namn på området.

Med tanke på den historiska platsen är det hög sannolikhet att arkeologiska fynd kan finnas kvar från tiden innan hamnen fylldes igen. När vi börjat gräva våra schakt i området har vi, som väntat, stött på flera arkeologiska fynd.

Bland annat har tre skepp, en del av ett hus och rester av befästnings- och hamnmurar påträffats i delprojektets södra område. Något som är av stort intresse att dokumentera, som en del av att komma ihåg och bevara Göteborgs historia trots att vi bygger med sikte på framtiden. 

Hur påverkar arkeologiska fynd vår produktion och tidplan?

Det är upp till arkeologerna att bedöma vad som ska göras med de fynd vi stöter på. Detta gör naturligtvis att vi ibland tillfälligt måste stoppa det arbete vi håller på med för att låta arkeologerna arbeta klart med undersökningar, och den dokumentation som de behöver göra. En del av våra arbeten kan då behöva kastas om. Det kan innebära att vissa arbetsmoment får vänta eller byta plats med andra moment som inte är beroende av de arkeologiska undersökningarna. 

 - Ett exempel är deletappen Kvarnberget där visste vi redan tidigt att vi kommer att hitta arkeologiska fynd. Där finns den gamla Masthamnen och dessutom så finns det lämningar från befästningsverken. Därför gjorde vi etappen kortare för att kunna planera på ett bra sätt med produktion och att ta fram arkeologiska fynd, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig på Trafikverket.

Deletapp Kvarnberget är exempel på ett område där vi behövt ta hänsyn till arkeologernas undersökningar och justera produktionen utifrån arkeologin i området. Produktionen i området och många arbetsmoment har därför fått avvakta dokumentationen av de fynd som uppkommit. Med tanke på platsens geografiska placering och dess historia har vi i planeringen av produktionen tagit höjd för eventuella arkeologiska undersökningar i vår tidplan. Att våra arbeten här kan ta längre tid eller bli klara i en annan ordning än vad vi tänkt från början är alltså fullt naturligt.