Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi bygger utrymningsåtgärder

För att säkerställa utrymningsvägarna under byggnationen av Västlänkens deletapp Kvarnberget anlägger vi utrymningsåtgärder på Sankt Eriksgatan 2. Arbetet startar under vecka 11 och pågår dagtid mellan klockan 07-19 i cirka sex veckor.

Räddningsåtgärderna vi ska bygga innefattar en utrymningstrappa som ska använda som en sekundär utrymningsväg. Den primära utrymningsvägen är, vid en eventuell räddningsinsats, via trapphuset. För att förhindra att obehöriga kan använda utrymningstrappan kommer den att förses med klätterskydd och en låst dörr som endast kan öppnas från insidan. Räddningstjänsten har dock möjlighet att öppna dörren från utsidan.

Påverkan under byggnationen

Förberedande arbeten startar vecka 11 med schaktning och gjutning av fundament till utrymningstrappan på innergården. Under arbetsperioden kommer framkomligheten dagtid vara begränsad på en del av innergården.

Vi rekommenderar att boende använder entrén mot Sankt Eriksgatan eller via garaget. En vakt finns på plats för att vägleda personer via innergården om det skulle behövas. Två parkeringsplatser i garaget kommer att tas i anspråk i tre dagar för att förstärka marken och montera stöd till utrymningsvägen. Vi kommer att kontakta de boende som använder parkeringsplatserna. Därefter kommer trappan, som transporteras i mindre delar, att börja monteras på plats.

Under arbetsperioden behöver vi under en dag ta boendeparkeringar på Mjölnaregatan i anspråk. Detta för att montera en utrymningsplattform på fasaden. Skyltar för när parkeringarna regleras bort kommer att sättas upp.