Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi lägger om ledningar på Sankt Eriksgatan

Med start i början av maj och cirka fyra veckor framåt kommer vi att lägga om ledningar på Sankt Eriksgatan. Störningar i form av vibrationer kan förekomma under arbetsperioden.

Vi kommer att lägga om ledningar mellan Sankt Eriksgatan 2 och 3 på vardagar mellan klockan 07-19. Detta gör vi för att möjliggöra byggnationen av Västlänkens huvudtunnel. Under arbetsperioden påverkas framkomligheten i området.
 
En del av Sankt Eriksgatan kommer att vara avstängd för gående och cyklister. Det innebär att boende inte kommer nå bostadshuset på Sankt Eriksgatan 2 som man gör idag. För att ta sig till och från bostadshuset hänvisas boende till att använda entrén via innergården och därefter Mätaregatan och Kvarnbergsgatan för att ta sig fram.  Parkeringsgaraget nås via Mätaregatan och Kvarnbergsgatan. Följ skyltning på plats. 
 
Under hela arbetsperioden är det att vara möjligt för besökare att nå entrén till Restaurang Simba och kontoren på Sankt Eriksgatan 3.
 

Vad händer i området sen?

Efter att ledningsomläggningarna är genomförda ska vi installera spont. Det gör vi för att stabilisera schaktväggarna och för att förhindra att grundvatten rinner in i schakten. Efter installation av spont kommer gångvägen på Sankt Eriksgatan vara framkomlig under hela bygget av deletapp Kvarnberget. 

Därefter inleder vi schaktning och sprängning innan produktionen av Västlänkens huvudtunnel kan starta i området. Mer information om dessa arbeten kommer framöver.

Uppdatering 26 maj: 

Arbetet med att lägga om ledningar beräknas att pågå i cirka två veckor till. Detta på grund av arkeologiska undersökningar i området, vilket har medfört att arbetet inte kunnat framskrida som planerat.