Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Installation av spont på Sankt Eriksgatan

I början av juni påbörjar vi installation av spont på Sankt Eriksgatan. Arbetet beräknas pågå i cirka två månader och påverkar framkomligheten för gående och cyklister. Periodvis kommer stora störningar i form av buller och vibrationer att förekomma.

Mellan Sankt Eriksgatan 2 och 3 kommer vi att installera spont på vardagar mellan klockan 07-19. Det görs genom borrning och att slå ned sponten samt att förankra den i berget. Installation av spont gör vi för att stabilisera schaktväggarna och för att möjliggöra byggnationen av Västlänkens huvudtunnel.

Hur påverkas omgivningen? 

Under delar av arbetsperioden kommer stora störningar i form av buller och vibrationer att förekomma. Där vi överskrider riktvärdet för buller i mer än dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse under dagtid efter samråd med tillsynsmyndigheterna. Berörda närboende kommer att kontaktas.

En del av Sankt Eriksgatan kommer att vara avstängd för gående och cyklister. Det innebär att boende inte kommer nå bostadhuset på Sankt Eriksgatan 2 som man har kunnat göra tidigare. För att ta sig till och från bostadshuset hänvisas boende till att använda entrén via innergården och därefter Mätaregatan och Kvarnbergsgatan för att ta sig fram. Parkeringsgaraget nås via Mätaregatan och Kvarnbergsgatan. Följ skyltning på plats. Efter installation av spont kommer det att vara begränsad framkomlighet på gångvägen på Sankt Eriksgatan, men det går att ta sig fram under hela bygget av deletapp Kvarnberget.

Vad händer i området sen? 

När installation av spont är färdig kommer vi att börja arbetet med att sätta upp byggplank i området. Därefter kommer schaktning och sprängning att utföras innan produktionen av Västlänkens huvudtunnel kan starta. Mer information om dessa arbeten kommer framöver. 

Uppdatering 26 juni: 

Som ett förberedande arbete inför kommande förstärkningsarbete i Götatunnelns norrgående tunnelrör, kommer vi att installera spont på en längre sträcka än vad som var planerat från början. Installation av spont kommer att ske, förutom mellan Sankt Eriksgatan 2 och 3, även mellan Sankt Eriksgatan 4 och 5. Arbetet sker innanför vårt byggplank och påverkar därmed inte framkomligheten på sträckan mellan Sankt Eriksgatan 4 och 5. Det här arbetet beräknas vara färdigt i slutet av augusti.