Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vecka 33 inleds bergarbeten med start vid Gunnar Karlssons trappor.

Vecka 33 inleds bergarbeten med start vid Gunnar Karlssons trappor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bergarbeten inleds i kvarnbergsområdet

Nu påbörjas bergarbeten i mellanområdet i deletapp Kvarnberget. Vi borrar och spränger i etapper ner i marken, för att sedan kunna bygga tunnel. Arbetet beräknas pågå hela hösten.

Från och med vecka 33 kommer bergarbeten att inledas i den norra delen av Västlänkens deletapp Kvarnberget.

Starten sker vid Gunnar Karlssons trappor, mellan Smedjegatan och Sjöbefälsskolan, och sedan pågår arbetet vidare vidare mot Operahuset.

Första veckan borrar vi för sprängning. Berg tas ut ner till fyra meters djup. Bultar ska installeras i förborrade horisontella hål för att sprängning ska kunna komma igång. När en del av bergsklacken är bortsprängd installeras bultar och därefter kommer vi att kunna spränga i resterande del av arbetsområdet.

Under vecka 34 kommer den första sprängningen att ske och sedan spränger vi under ungefär en vecka framåt. Dessa arbetsmoment kommer att pågå etappvis under hela hösten, fram till slutet av december.

Sprängning, borrning och utlastning av berg genererar stomljud och buller. Vi kan även komma att behöva knacka större stenblock. Detta planeras i så fall att ske bakom uppställda containrar eller annat bullerskydd, för att minska ljudet så mycket det går.

Vi kommer att ha flaggvakter på området, som stoppar trafik och obehöriga inom riskzonen. Innan vi spränger hörs korta signaler, därefter tystnad och efteråt en lång signal som betyder att det är färdigt.

Här når du sprängtjänsten för att få meddelanden när vi ska spränga.