Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bergarbeten startar i höjd med Sankt Eriksgatan

I mitten av oktober påbörjar vi berguttag i höjd med Sankt Eriksgatan. Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet. Under arbetsperioden kommer störningar i form av buller att förekomma.

För att fortsätta byggnationen av Västlänkens deletapp Kvarnberget kommer vi i mitten av oktober att starta bergarbeten. Arbetena sker inne på arbetsområdet i höjd med Sankt Eriksgatan 2-4, och pågår fram till årsskiftet. Arbetsmomenten vi ska utföra är borrning, vajersågning, spräckning av berg, bultning och eventuellt sprängning. Mer information om sprängning skickas ut om det blir aktuellt.

Hur påverkas omgivningen?

Under arbetsperioden kommer störningar i form av buller förekomma. De arbeten som bedöms vara mest bulleralsterande är borrning inför till exempel vajersågning eller spräckning av berg. För att minimera vår påverkan på omgivningen använder vi en mobil bullerskärm. Vi arbetar främst på dagtid mellan klockan 07-19, men vissa arbeten kommer även att pågå på natten. Vajersågning, som är en skonsam metod för omgivningen och inte bedöms vara störande, kommer att ske på både dag- och nattetid.

Bergarbeten närmare Packhusplatsen

I området västerut, närmare Packhusplatsen, pågår det sedan tidigare ridåinjektering. Det utför vi för att täta berget inför kommande berguttag längs med Kvarnberget. Ridåinjekteringen pågår på dagtid samtidigt som bergarbetena i höjd med Sankt Eriksgatan.  

Tillfällig vistelse

Där vi överskrider riktvärdet för buller i mer än fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse efter samråd med tillsynsmyndigheterna. Berörda närboende kommer att kontaktas. Vill du läsa mer om buller eller tillfällig vistelse, klicka här.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.