Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en del av det område där bergschaktsarbetet ska utföras. Foto: Trafikverket.

Bilden visar en del av det område där bergschaktsarbetet ska utföras. Foto: Trafikverket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

I januari startar omfattande bergarbeten i Kvarnberget

Med start i januari 2021 kommer omfattande bergschaktsarbeten inledas i Västlänkens deletapp Kvarnberget. Arbetena beräknas pågå i cirka ett års tid. Periodvis kommer stora störningar i form av buller att förekomma.

Västlänkens deletapp Kvarnberget sträcker sig från Packhuskajen och genom Kvarnberget ner till Stora Hamnkanalen. Med start 4 januari 2021 kommer vi att ha bergarbeten som pågår från Sankt Eriksgatan, längs med Kvarnberget, till Packhusplatsen i cirka ett års tid.

För att möjliggöra byggnationen av Västlänkens huvudtunnel i området behöver vi utföra bergschaktsarbeten som pågår på vardagar mellan klockan 07-19. Arbetsmomenten vi utför är bland annat borrnings- och sprängningsarbete. Sprängningsarbeten sker dagtid mellan 9-15 och 17-19. Därtill ska vi även förstärka berget med bultar. Borrnings- och sprängningsarbeten kan ske flera gånger per dag i arbetsområdet.

Hur påverkas omgivningen?

Under tiden vi arbetar i området kommer störningar i form av buller att förekomma. Periodvis kan störningarna upplevas som stora. De arbetsmoment som kommer vara mest bulleralstrande är borrning, sprängning och utlastning samt knackning av berg.

Inför varje sprängning görs säkerhetskontroller, arbetsområdet utryms och all trafik stoppas. Före sprängning ljuder korta signaler som följs av en kort tystnad strax före sprängning. Efteråt kommer en lång signal som betyder att sprängning är över.

Vid varje sprängning kommer biltrafiken, gående och cyklister på Västra Sjöfarten, mellan Göteborgsoperan och Casino Cosmopol, Packhusplatsen, Kronhusgatan och Övre Spannmålsgatan att stoppas tillfälligt i båda riktningar i ungefär 5-10 minuter. Flaggvakter finns på plats i området.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Du anmäler dig via ett webbformulär och väljer om du vill få en förvarning via sms, e-post eller bli uppringd. Läs mer och anmäl dig genom att klicka här.

Tillfällig vistelse

Utifrån gjorda buller- och stomljudsmätningar kommer arbetena att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet. Därför samrådde Trafikverket med vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götaland om dispens för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller på dagtid. Störningarna är inte kontinuerliga under denna tidsperiod utan det förekommer också tystare perioder.

Där vi överskrider riktvärdet för buller i mer än fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse efter samråd med tillsynsmyndigheterna. Berörda närboende kommer att kontaktas. Vill du läsa mer om buller eller tillfällig vistelse, klicka här.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.