Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en grävmaskin och två betongbilar som arbetade under tiden vi förstärkte Götatunneln 2018. Foto: Trafikverket.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande arbeten när vi förstärker Götatunneln

Mellan 27 december-4 juni 2021 kommer Västlänkens deletapp Kvarnberget att utföra förstärkningsarbeten i Götatunneln. Under tiden vi arbetar kommer det periodvis att vara stora störningar i form av buller.

Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan, och på dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken.

Förstärkningen på Kanaltorget

På Kanaltorget ska vi förstärka Götatunneln cirka 30 meter i övergången mellan berg- och betongtunnel. Det innebär att vi kommer att riva delar av befintlig betongkonstruktion genom att vajersåga och knacka i betongen. Därefter fortsätter vi att vajersåga och knacka ned berg innan vi kan utföra förstärkningsarbetet. Förstärkningen innebär att vi gjuter en ny betongkonstruktion som ska integreras med Västlänkens kommande tunnelgolv.

De bullrande arbetena startar den 28 december och pågår dygnet runt alla dagar i veckan fram till 31 maj i det här området. Under tiden vi arbetar kommer störningar i form av buller att förekomma. Periodvis kan störningarna upplevas som stora. De arbetsmoment som kommer vara mest bulleralstrande är borrning, knackning och sågning i berget.

Förstärkningen under Otterhällan

Vid Otterhällan ska vi förstärka cirka 40 meter av Götatunnelns tak. I det här området kommer vi utföra borrning- och knackningsarbete i berget för att skapa utrymme för den nya förstärkningen. Därefter kommer vi att förstärka tunneln genom att forma, armera och gjuta betongförstärkningen. De bullrande arbetena i detta område startar 4 januari och pågår till 31 mars.

Tillfällig vistelse

Utifrån gjorda buller- och stomljudsmätningar kommer arbetena att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet. Därför ansökte Trafikverket om dispens till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller på dag-, kvälls- och nattetid. Störningarna är inte kontinuerliga under denna tidsperiod utan det förekommer också tystare perioder.

Där vi överskrider riktvärdet för buller i mer än fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse efter samråd med vår tillsynsmyndighet. Berörda närboende kommer att kontaktas.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.