Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inga bullrande arbeten nattetid under förstärkningsarbetet i Götatunneln

När Västlänkens deletapp Kvarnberget förstärker Götatunneln kommer inga bullrande arbeten att pågå på nattetid. Det innebär att förstärkningsarbetet inte kommer att vara färdigt 29 juli som tidigare planerat, utan kommer pågå under en längre tid.

Efter beslut från Mark- och miljööverdomstolen om att vi inte får arbeta nattetid i väntan på att Mark- och miljödomstolens tidigare beslut prövas kommer bullrande arbeten dygnet runt vid Kanaltorget inte att starta 15 februari. Nu kommer arbeten som bullrar att fortsätta på dagtid mellan klockan 07-19 både vid Kanaltorget och Otterhällan - fram tills att förstärkningsarbetet i Götatunneln är klart.

- Vi har ansökt om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt vid Kanaltorget för att det skulle minimera vår omgivningspåverkan. I och med detta beslut kommer tyvärr de bullrande arbetena att pågå under en längre tid men på dagtid, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget.

Konsekvensen av att vi arbetar endast på dagtid blir att de bullrande arbetena och begränsningen av trafik i Götatunneln kommer att ta längre tid. En förlängning av tid kommer också att få ekonomiska konsekvenser.

- Den här typen av förändringar kräver omplaneringar och det är något vi just nu analyserar och planerar för, fortsätter Markus.

Fortsatt tillfällig vistelse på dagtid

Boende vid Kanaltorget och Otterhällan har fortsättningsvis tillfällig vistelse på dagtid mellan klockan 07-19. Berörda närboende kommer att kontaktas separat via brev med mer information.

Bakgrund

Trafikverket ansökte om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt när vi förstärker Götatunneln vid Kanaltorget, och på dagtid, kvällar samt helger vid Otterhällan. Den 17 december 2020 avslog Länsstyrelsen i Västra Götaland vår ansökan om att överskrida våra riktvärden för buller. Trafikverket delar inte Länsstyrelsens bedömning utan anser att med arbetet dygnet runt vid Kanaltorget så kan vi sammantaget minimera vår omgivningspåverkan och våra samhällsekonomiska effekter på trafiken. Därför överklagades beslutet och i januari 2021 godkände Mark- och miljödomstolen vår överklagan.

Det beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har valt att pröva målen, och det innebär även att vi inte kan ta tidigare beslut från Mark- och miljödomstolen i anspråk. Beslutet innebär att förstärkningsarbetet i Götatunneln inte är färdigt 29 juli utan kommer att pågå under en längre tid.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.