Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över den södra delen av deletapp Kvarnberget.

Foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inga bullrande arbeten kväll och helg under Otterhällan

Trafikverket har dragit tillbaka ansökan om bullerdispens för arbeten på kvällar och helger under Otterhällan i Göteborg.

Trafikverket anser sig dock fortsatt ha rätt till dispens, men med hänsyn till de förseningar som orsakats av att dispens nekats för förstärkningsarbetet av Götatunneln, i samma deletapp vid Kanaltorget, så bedömer Trafikverket inte att det finns ett behov av dispensen för Otterhällan längre.

Arbeten kommer inte att utföras på kvällar eller helger när det inte behövs. Bullrande arbeten kommer att fortgå till dess att de är klara, preliminärt mitten av mars. Arbetena pågår på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00.

Med hänsyn till att arbetena på Kanaltorget blivit försenade samt för att undvika handläggningskostnader i domstolen så har Trafikverket valt att dra tillbaka dispensansökan för Otterhällan.

Dispensansökan för arbeten vid Kanaltorget

För arbetena vid Kanaltorget bedömer vi fortsatt att det finns en samhällsnytta i att få möjlighet att arbeta en större del av dygnet. Trafikverket anser att de samhällsstörningar som en avstängning av Götatunneln får motiverar att kunna utföra arbeten dygnet runt. Denna dispensansökan dras alltså inte tillbaka utan kommer att prövas av högsta instans, Mark- och Miljööverdomstolen.