Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden syns det två slitsmursmaskiner som arbetar i deletapp Kvarnbergets arbetsområde i höjd med Casino Cosmopol.

I det södra arbetsområdet installerar vi slitsmurar. Foto: AGN Haga.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi installerar slitsmurar vid Packhusplatsen

Med start under vecka fem börjar Västlänkens deletapp Kvarnberget att installera slitsmurar vid Packhusplatsen. Arbetet planeras att vara färdigt i sommar.

I den södra delen av deletappen, vid Packhusplatsen, bygger vi tågtunneln med den så kallade top down-metoden. Det betyder att vi först bygger tunneltaket och sen återfyller vi upp till marknivå. Därefter går vi in under taket och schaktar ur samt gjuter golv och väggar.

För att kunna börja med top down-metoden behöver vi bland annat installera slitsmurar. Arbetet med att installera slitsmurar inleds under vecka fem och planeras vara färdigt i sommar. Slitsmurar är den stödkonstruktion som ska bära tunneltaket och lämpar sig särskilt i tätbebyggda miljöer, eftersom arbetsmetoden både är säker samt har en liten påverkan på miljön runt omkring. Genom att använda sig av slitsmurar kan påverkan på omgivningen i form av buller och vibrationer minskas jämfört med andra mer traditionella byggmetoder. De slitsmurar som vi ska installera är cirka 20-35 meter långa.

Hur installeras en slitsmur?

Inledningsvis gräver vi ett vertikalt schakt som vi fyller med bentonit, en av form av stödvätska, för att förstärka schaktväggarna. Sedan sänker vi ner armeringskorgen i stödvätskan (bentonit) och därefter fyller vi på med betong samtidigt som stödvätskan successivt sugs ut. Då har en slitsmur bildats.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.