Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Packhusplatsen i Göteborg. Bilden visar Västlänkens arbetsområde där omläggningen av vägen är planerad att göras under hösten 2021.

Ansökan om bullrande arbeten vid Packhusplatsen

Trafikverket söker tillstånd hos Länsstyrelsen för att kunna jobba med en trafikomläggning. Arbetet är planerat att utföras under 3-4 nätter under veckorna 39-48.

På grund av ändringar i produktionsplanen flyttas trafikomläggningsarbetet fram. En ny ansökan med justerade tider kommer att skickats in till Länsstyrelsen. Arbetet kommer alltså inte ske mellan 1 oktober och 30 november.

Mellan den 1 oktober och den 30 november ska vi lägga om den väg som går över vårt arbetsområde vid Packhusplatsen. Under tiden som vi arbetar kommer det periodvis att vara störningar i form av buller.

Trafikverket ansöker därför hos Länsstyrelsen om att få utföra bullrande arbeten som överstiger den tillåtna bullernivån. Omläggningen ska utföras under 3-4 nätter och om möjligt kommer vi att förlägga arbetet till vardagsnätter. Ansökan gäller för perioden 1 oktober till 30 november.

Riktvärdena för bullrande arbeten är fastställda som ljudnivå i decibel och varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet. Våra beräkningar visar på omläggningen av vägen kan medföra ett överskridande av bullernivåerna på max 6 dBA. Under Miljö kan du läsa mer om riktväden hur vi arbetar med buller. 

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och synpunkter på Trafikverkets ansökan ska lämnas skriftligen senast den 30 augusti 2021. Kungörelsen publiceras i Göteborgsposten och på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland den 16 augusti. Synpunkter på ansökan kan skickas digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst "Komplettering", via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post.